Hitrosti tiskanja po standardu ISO | Lexmark Slovenija

Hitrosti tiskanja po standardu ISO

Kaj je hitrost tiskanja po standardu ISO?

Zaradi različnih dejavnikov lahko digitalne tiskalne naprave strani tiskajo pri drugačni hitrosti, kot je njihova nominalna hitrost. Ti dejavniki so med drugim tudi gostiteljski računalnik, gonilnik, program, operacijski sistem, vrsta povezave s tiskalnikom (USB, ethernetna, brezžična) in napajanje naprave. Na hitrost tiskanja lahko vplivajo tudi lastnosti, kot so črno-belo ali barvno tiskanje, število natisnjenih strani, enostransko ali obojestransko tiskanje, nastavitev kakovosti, število kopij, vrsta in velikost papirja ter vsebina in zapletenost dokumenta.

Standard ISO/IEC 24734 določa način merjenja storilnosti digitalnih tiskalnih naprav pri tiskanju različnih preskusnih datotek z različnimi pisarniškimi programi in lastnostmi tiskalnega opravila na navaden papir v privzetem načinu. Standard velja za črno-bele in barvne enonamenske in večnamenske naprave ter ne glede na tehnologijo tiskanja (npr. brizgalno, lasersko).

Standard ISO/IEC 24734 proizvajalcem digitalnih tiskalnih naprav omogoča merjenje njihove storilnosti z enotnim načinom merjenja.

Preskušanje

Preskus je opravljen z napravami, ki so nastavljene na privzete vrednosti, in s priporočenim navadnim papirjem. Barvne naprave so pri preskusu nastavljene na način samo črno-belega tiskanja. Pri preskusu je uporabljena funkcija enostranskega tiskanja ter tudi obojestranskega, če je samodejno obojestransko tiskanje standardna funkcija naprave.

Pri preskusu je natisnjeno različno število sklopov (kopij) štiristranskih preskusnih datotek v programih Adobe Reader™, Microsoft Word™ in Microsoft Excel™, da se izvedejo tiskalna opravila različnih dolžin.

Preskusna datoteka za program Adobe Reader™
Example Test Files for Adobe Reader
Preskusna datoteka za program Microsoft Excel™
microsoft_excel-test-file
Preskusna datoteka za program Microsoft Word™
microsoft_word-test-file

Pri preskusu se izvedejo tiskalna opravila treh različnih dolžin

1. Kratka tiskalna opravila

Posamično tiskanje vsake preskusne datoteke  

2. Srednje dolga tiskalna opravila

Večkratno tiskanje vsake preskusne datoteke, da tiskanje traja vsaj 30 sekund, ko je celotna datoteka enkrat natisnjena

3. Dolga tiskalna opravila

Večkratno tiskanje preskusne datoteke PDF, da tiskanje traja vsaj še dodatne 4 minute, ko je celotna datoteka enkrat natisnjena (samo enostransko tiskanje).

Uporabljeni so trije različni načini za merjenje časa tiskanja

Povprečen čas, potreben za enkratno tiskanje štiristranske preskusne datoteke, od začetka tiskalnega opravila v gostiteljskem računalniku do zaključka tiskanja zadnje (četrte) strani preskusne datoteke, vključno s časom obdelave tiskalnega opravila, se imenuje »Čas tiskanja prvega sklopa« (first set out time – FSOT).

Povprečno število slik na minuto pri tiskanju več kopij štiristranskih preskusnih datotek, ki so merilo za povprečno hitrost, pri kateri naprava natisne strani od začetka opravila do zaključka tiskanja zadnje strani, vključno s časom obdelave prvega tiskalnega opravila, se imenuje »Število slik na minuto« (images per minute – IPM), čas, ki ga naprava porabi za to, pa »Učinkovito tiskanje« (effective throughput – EFTP). Povprečno število slik na minuto pri tiskanju več kopij štiristranskih preskusnih datotek, merjeno od zaključka tiskanja zadnje strani pri prvem tiskanju preskusne datoteke do zaključka tiskanja zadnje strani celotnega opravila, kar pomeni merjenje hitrosti tiskanja brez časa obdelave prvega tiskalnega opravila, se imenuje »Število slik na minuto« (images per minute – IPM), čas, ki ga naprava porabi za to, pa »Ocenjeno nasičeno tiskanje« (estimated saturated throughput – ESAT).

Ti rezultati se uporabijo za poročilo za vsako datoteko kot tudi za povprečje vseh datotek

  • FSOT za kratka tiskalna opravila.
  • EFTP za kratka, srednje dolga in dolga tiskalna opravila.
  • ESAT za srednje dolga tiskalna opravila. Lexmark običajno oglašuje povprečno število slik na minuto pri enostranskem tiskanju pri hitrosti ESAT.

Kaj je ISO?

ISO (International Organization for Standardization – Mednarodna organizacija za standardizacijo) je največji razvijalec in izdajatelj mednarodnih standardov na svetu.

ISO je omrežje državnih ustanov za standarde, sestavljeno iz 157 držav (en član na državo), s sedežem v Ženevi v Švici, ki usklajuje sistem. ISO je nevladna organizacija, ki tvori most med javnim in zasebnim sektorjem. Številne ustanove držav članic so del vladnega sestava svojih držav ali pa jim vlada podeli mandat. Druge članice izvirajo izključno iz zasebnega sektorja in jih nastavijo državna partnerska podjetja v industrijskih združenjih. Zato ISO omogoča, da se doseže soglasje za rešitve, ki ustrezajo poslovnim in obsežnejšim družbenim zahtevam.

Več o organizaciji ISO si lahko ogledate na www.iso.org

Podrobnosti o tiskalnih standardih ISO/IEC so na voljo na www.iso.org.