Kapaciteta strani ISO | Lexmark Slovenija

Kapaciteta strani ISO

Ozadje

Decembra 2006 je Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization – ISO) odobrila nove standarde za merjenje števila strani, natisnjenih s črnimi (ISO/IEC 24711) in barvnimi (ISO/IEC 19798) kartušami. Ti novi standardi so skladni s standardom ISO/IEC 19752 o številu strani za črno-bele tiskalne kartuše, ki je bil izdan junija 2004.

Standardi ISO za število strani, natisnjenih s tiskalnimi kartušami, jasno opredeljujejo ključne atribute, ki vplivajo na število natisnjenih strani in pri rezultatih upoštevajo zanesljive statistične podatke. Vsi proizvajalci tiskalnikov imajo zdaj možnost uporabe enake metodologije za merjenje števila natisnjenih strani.

Podrobnosti o standardih ISO/IEC so na voljo na spletnem mestu www.iso.org/jtc1/sc28.

Kaj je število natisnjenih strani?

Število natisnjenih strani je skupno število strani, ki jih je mogoče natisniti z eno tiskalno kartušo. Do zdaj so proizvajalci tiskalnikov uporabljali različne metodologije za merjenje števila natisnjenih strani, zato so imeli končni uporabniki pri natančnem primerjanju različnih znamk težave. Zato so Lexmark in drugi proizvajalci tiskalnikov v sodelovanju z organizacijo ISO ustvarili nove standarde za merjenje števila natisnjenih strani. 13. decembra 2006 je ISO odobril nov standard za merjenje števila natisnjenih strani s črnimi (ISO/IEC 24711) in barvnimi (ISO/IEC 19798) kartušami. Ti novi standardi so skladni s standardom ISO/IEC 19752 o številu strani za črno-bele tiskalne kartuše, ki je bil izdan junija 2004.

Število natisnjenih strani po standardu ISO proti dejanskem številu natisnjenih strani

Ker je preskus števila natisnjenih strani po standardu ISO nadzorovan, pri dejanski uporabi stranka verjetno nima enakih pogojev in parametrov, kot so bili pri preskusu števila natisnjenih strani po standardu ISO. Posledica tega je, da lahko dejansko število natisnjenih strani znatno odstopa od rezultata preskusa, odvisno od dejavnikov, kot so količina besedila na strani (pokritost strani), velikost tiskalnega posla, vrsta medija, okoljski pogoji, predviden konec življenjske dobe kartuše ter obojestransko ali enostransko tiskanje. [Število natisnjenih strani po standardu ISO lahko primerjamo z ocenami porabe goriva za avtomobile (litri na 100 prevoženih km). Ocene porabe goriva so uporabne za primerjavo varčnosti različnih vozil, vendar verjetno ne morejo natančno napovedati, kakšna bo povprečna poraba goriva, ko boste avtomobil vozili vi. Na dejansko porabo goriva vpliva, kako in kje se vozite, stanje in vzdrževanje vozila, različne vrste goriva in še drugi dejavniki.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Slika 1: ISO/IEC/9752
Standardna preskusna stran

Raziskave v panogi so pokazale, da je povprečna pokritost strani (predstavljena kot odstotek strani, ki je potiskana) za črno-bele strani med štirimi in petimi odstotki. Slika 1 prikazuje preskusno stran s približno petodstotno pokritostjo, ki se uporablja za standard ISO/IEC 19752. Pri barvnem tiskanju je odstotek pokritosti v povprečju višji. To je razlog, da pet standardnih strani (Slika 2), ki se jih uporablja za standarda ISO/IEC 19798 in 24711 ter ki vsebujejo besedilo in slike ter imajo različno pokritost, skupaj predstavlja približno 20-odstotno pokritost (približno pet odstotkov za črno in vsako od treh barv – cijan, magenta in rumena). Če je odstotek pokritosti vaše povprečne natisnjene strani občutno večji od strani po standardu ISO, je razumljivo pričakovati, da bo dejansko število natisnjenih strani manjše od predvidenega. Čeprav je pokritost strani dejavnik, ki je najbolj očitno povezan s številom natisnjenih strani, je lahko učinek drugih dejavnikov prav takšen ali še večji.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Slika 2: Zbirka petih barvnih preskusnih strani, ki jih določuje standard ISO/IEC 19798 za preskus števila natisnjenih strani

Zakaj so standardi o številu natisnjenih strani pomembni?

Ti standardi z objektivno in natančno oceno števila natisnjenih strani so vam v pomoč pri odločanju o nakupu kartuš. Novi standardi ISO za število strani, natisnjenih s tiskalnimi kartušami, jasno opredeljujejo ključne atribute, ki vplivajo na število natisnjenih strani, in pri rezultatih upoštevajo zanesljive statistične podatke, da lahko vsi proizvajalci uporabijo enako metodologijo za merjenje števila natisnjenih strani.

Kako potekajo preskusi?

Specifikacije standardov ISO/IEC 24711 in 19798 določajo, da se za število natisnjenih strani uporablja standarden izbor strani, tiskanje pa poteka v nadzorovanem okolju s privzetimi nastavitvami tiskalnika. Ker lahko tiskalno okolje vpliva na število natisnjenih strani, je nadzorovana temperatura v preskusnem okolju 23,0 °C +/– 2,0 °C.

Preskusne strani, določene v standardu ISO/IEC 24712, so oblikovane za delo s papirjem velikosti A4 ali Letter (8,5 x 11 palcev). Zbirka strani je datoteka PDF, sestavljena iz štirih običajnih uporabniških strani in ene diagnostične strani, ki jo natisnemo z najnovejšo različico programa za branje datotek PDF.

Koliko kartuš in tiskalnikov se uporabi za preskus?

Najmanj devet kartuš ali kompletov kartuš preskušamo do izteka njihove življenjske dobe. To omogoča, da podamo zanesljivo oceno predvidenega povprečnega števila natisnjenih strani znotraj statistično določenih omejitev. Standardi priporočajo, da za preskus uporabimo kartuše z različnimi datumi in lokacijami izdelave.

Najmanj tri komplete kartuš preskusimo s tremi različnimi tiskalniki, da se izognemo pristranskosti zaradi različnih tiskalnikov. Z vsakim tiskalnikom preskusimo enako število kartuš.

Zakaj je število natisnjenih strani navedeno v obliki sistema kartuš in tiskalnikov?

Število natisnjenih strani po standardu ISO je vedno navedeno v obliki sistema kartuš in tiskalnikov. To je najboljši način za prikaz razlik med hitrostmi tiskalnika, razpredelnicami barv, postopki vzdrževanja in pogostostjo menjavanja kartuše.

Kako se izračuna število natisnjenih strani?

Podano število natisnjenih strani po standardu ISO mora biti nižje od 90 odstotkov stopnje natančnosti za srednjo vrednost. Če preskušamo devet kartuš, se največje število natisnjenih strani po standardu ISO izračuna tako: število natisnjenih strani po standardu ISO = povprečno število natisnjenih strani – (1,86 * (standardni odklon števila natisnjenih strani / 3))

Zakaj ni navedeno število natisnjenih strani za moj tiskalnik?

Lexmark bo objavil število natisnjenih strani po standardu ISO za vse najavljene prihodnje izdelke.

Če želite več informacij, preberite članek Understanding Toner Cartridge Page Yields[.pdf] (Razumevanje števila natisnjenih strani)