WEEE | Lexmark Slovenija

WEEE

Lexmarkova skladnost z direktivo 2012/19/EU 

Direktiva WEEE 2012/19/EU se nanaša na primerno odstranjevanje rabljene elektronske opreme. Cilji te direktive so: ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja, varovanje človeškega zdravja ter preudarna in razumna uporaba naravnih virov. Direktiva WEEE je del evropskega prava postala leta 2003 in je vključevala številne elektronske izdelke; leta 2012 je bila direktiva WEEE razširjena in zdaj vključuje številne potrošniške izdelke z električno vsebino. Posodobljena direktiva (2012/19/EU) vsebuje več novih obveznosti za izdelovalce električne in elektronske opreme.

Lexmark si prizadeva biti do okolja odgovoren ponudnik izdelkov in storitev. Razvijamo izdelke, funkcije in rešitve, ki strankam dajejo možnost zmanjšanja škodljivega vpliva na okolje pri tiskanju in zajemanju slik. V postopek oblikovanja izdelka vključimo tudi oceno življenjskega cikla ter tako razvijamo trajnostne izdelke, ki v vsaki fazi življenjskega cikla združujejo visoke standarde glede delovanja, učinkovitosti in upravljanja okolja.

Lexmark je na področju trajnosti potrošnega materiala vodilni v panogi. Stranke, ki sodelujejo v nagrajenem Lexmarkovem programu zbiranja kartuš (LCCP), vrnejo več kot 1 od 3 kartuš z barvilom, kar občutno presega povprečje v panogi. Program LCCP upošteva pravilnik ničnega kopičenja in sežiganja odpadnih kartuš, kar zagotavlja, da so vse prazne kartuše, ki nam jih stranke vrnejo, znova uporabljene ali reciklirane tako, da so v največji meri koristne za okolje.

Skladno z direktivo je Lexmark začel akcijo, s katero želimo svoje zaposlene, partnerje in stranke podučiti o postopkih recikliranja iz direktive WEEE. Vsak Lexmarkov izdelek z električno vsebino je zdaj označen po specifikacijah direktive WEEE in je skladen z evropskim standardom EN50419.

Simbol WEEE je prikazan spodaj.

Izdelkov, označenih s simbolom WEEE, se ne sme odstraniti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Te izdelke raje odnesite v namenska zbirališča za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme.

Za več informacij preberite več o Lexmarkovih programih in pobudah o trajnosti ali pa se za nadaljnja navodila obrnite na podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov.

weee-logo