To spletno mesto uporablja piškotke za različne namene, med drugim za izboljšanje vaše izkušnje, analiziranje in oglaševanje. Z nadaljnjim brskanjem po tem spletnem mestu ali s klikom možnosti »Sprejmi in zapri« se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij preberite našo stran o piškotkih.

Terms and Conditions

1. Obseg

1.1 Lexmark daje to »4-letno omejeno garancijo za serijo izdelkov, namenjenih malim in srednjim podjetjem« (v nadaljevanju »Lexmarkova garancija’«) osebi, ki prva kupi za lastno uporabo (v nadaljevanju »prvotni kupec«) napravo za tiskanje znamke Lexmark ali potrošni material znamke Lexmark, kot je opisan v 3. točki spodaj (v nadaljevanju »Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material«), in osebi, kateri so Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material zakonito dane ali prodane (skupaj s prvotnim kupcem v nadaljevanju »končni uporabnik«) v času trajanja te Lexmarkove garancije.

1.2 S to garancijo Lexmark zagotavlja, da so Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material sestavljeni iz novih delov oziroma delov, ki so enakovredni novim, da ustrezajo specifikacijam, ki jih je objavil Lexmark, nimajo stvarnih napak, niti napak v postopku izdelave in so v času dobave v dobrem stanju.

1.3 Lexmark tudi zagotavlja oskrbo s tehnično podporo (v nadaljevanju »tehnična podpora«) končnemu uporabniku, bodisi preko Lexmarkove lokalne spletne strani, bodisi preko Lexmarkove dežurne telefonske številke (kot je podrobneje opisano v »Smernicah za pridobitev 4-letne garancije«, ki so priložene garanciji in/ali so na voljo na Lexmarkovi lokalni spletni strani www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 TA LEXMARKOVA GARANCIJA JE DANA S STRANI LEXMARKA KOT BREZPLAČNA GARANCIJA PROIZVAJALCA IN JE DANA POLEG KAKRŠNE KOLI POGODBENE, ZAKONSKE GARANCIJE ALI GARANCIJE PO OBIČAJNEM PRAVU, DO KATERE BI BIL KONČNI UPORABNIK LAHKO UPRAVIČEN V RAZMERJU DO PRODAJALCA IZDELKA (LEXMARKA ALI KATERE KOLI DRUGE OSEBE, OD KATERE BI KONČNI UPORABNIK LAHKO KUPIL LEXMARKOVO NAPRAVO ZA TISKANJE ALI POTROŠNI MATERIAL) V SKLADU Z VELJAVNIM LOKALNIM PRAVOM. TO NIKAKOR NE VPLIVA NA KAKRŠNO KOLI POGODBENO ALI ZAKONITO GARANCIJO, DO KATERE BI BIL KONČNI UPORABNIK LAHKO UPRAVIČEN V RAZMERJU DO PRODAJALCA IZDELKA ALI KATERE KOLI DRUGE OSEBE.

1.5 Storitve, ki so določene v tej Lexmarkovi garanciji (v nadaljevanju »storitve garancije«), bo nudila lokalna Lexmarkova družba ali lokalni Lexmarkov zastopnik.

1.6 Lexmark bo nudil storitve garancije (vključno s tehnično podporo) na območju, ki je podrobneje določeno v 6. točki te Lexmarkove garancije.

1.7 TA LEXMARKOVA GARANCIJA JE OMEJENA NA PRAVICE, KI SO IZRECNO PODELJENE KONČNEMU UPORABNIKU V TEM DOKUMENTU, IN JE PREDMET NEKATERIH OMEJITEV, DOLOČENIH V NASLEDNJIH TOČKAH TEGA DOKUMENTA.

2. Postopek podpore

2.1 Med trajanjem te Lexmarkove garancije bo Lexmark (i) nudil tehnično podporo končnemu uporabniku, pri ugotavljanju napake na Lexmarkovi napravi za tiskanje ali potrošnemu materialu in v primeru, da pride do napake, ugotovil kakšen je razlog za okvaro; in (ii) po lastni presoji popravil ali zamenjal Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material, ki je okvarjen ali je prenehal delovati (za podrobnosti o kritju in trajanju glejte 3. točko). Originalno embalažo mora hraniti končni uporabnik ves čas trajanja Lexmarkove garancije.

2.2 Vzpostavljanje stika z Lexmarkom

Če na vaši Lexmarkovi napravi za tiskanje ali potrošnem materialu nastane napaka v materialu ali izdelavi v času trajanja garancije, in predlogi v dokumentaciji izdelka ne pomagajo rešiti problema, lahko dobite podporo na sledeče načine:

  • poiščete dodatno podporo in informacije o odpravljanju težav ali posodobljeno programsko opremo in gonilnike na Lexmarkovem spletnem mestu za podporo na www.lexmark.com/myguarantee
  • zahtevate tehnično podporo s klicem na ustrezno telefonsko številko za vašo državo, kot je ta navedena na www.lexmark.com/myguarantee v razdelku »Garancijski seznam kontaktov«;

2.3 Ko bo nudil garancijske storitve, bo Lexmark najprej poskusil ugotoviti, zakaj je Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material okvarjen ali ne deluje, in če bo mogoče, bo uredil zadevo prek telefona, interneta ali faxa. Lexmark bo, po lastni presoji, popravil okvarjeno ali nedelujočo Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material ali jo bo zamenjal z novimi nadomestnimi izdelki oziroma z nadomestnimi izdelki, ki so enakovredni novim. Lexmarkovi pooblaščeni zastopniki za podporo bodo dali navodila za vračilo ali zamenjavo okvarjenih ali nedelujočih Lexmarkovih naprav za tiskanje ali potrošnega materiala. Vse zamenjane dele in izdelke, nadomeščene v okviru storitev garancije, je treba vrnili oziroma postanejo Lexmarkova lastnina. Izročitev nadomestnega izdelka ne podaljša veljavnosti Lexmarkove garancije za predmetno Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material.

2.4 Če Lexmark nadomesti Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material po tej Lexmarkovi garanciji, mora končni uporabnik vrniti okvarjeno ali nedelujočo Laxmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material v embalaži, ki je dobavljena z nadomestno Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošnim materialom, v skladu z navodili in na naslov, ki ga sporoči Lexmarkov pooblaščeni zastopnik za podporo v postopku nadomestitve. Če okvarjena Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material ne bo vrnjen, bo izstavljen račun za nadomeščeno Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material po Lexmarkovem takrat veljavnem objavljenem ceniku.

2.5 Nadomestna Lexmarkova naprava za tiskanje ni opremljena z Lexmarkovim potrošnim materialom, kabli ali kakršnimikoli podaljški, ki so morebiti bili poslani z okvarjeno Lexmarkovo napravo za tiskanje ali vanjo vgrajeni. Ti predmeti morajo biti odstranjeni iz okvarjene Lexmarkove naprave za tiskanje, preden se vrne in se morajo uporabiti z nadomestno Lexmarkovo napravo za tiskanje.

3. Izdelki, za katere garancija velja, in rok trajanja garancije

3.1 Ta Lexmarkova garancija pokriva naslednje Lexmarkove izdelke in zanjo veljajo naslednji pogoji:

3.1.1 Če ni določen daljši rok na posamezni Lexmarkovi napravi za tiskanje ali na njeni embalaži ali spletni strani, ki se nanaša na njo, traja garancija eno leto za Lexmarkove naprave za tiskanje in njim dodano Lexmarkovo strojno opremo ter dodatke (kot npr. dodatna kaseta za papir), ki začne teči od dneva, ko je prvotni kupec opravil nakup. Začetno eno leto trajanja se lahko brezplačno podaljša, če se prvotni kupec prijavi na spletu na: www.lexmark.com/myguarantee (za podrobnosti glejte 4. točko).

3.1.2 Doživljenjsko za barvne kartuše znamke Lexmark. Doživljenjska doba je opredeljena kot doba od dneva, ko je prvotni kupec opravil nakup, dokler ni originalna kartuša, ki jo je Lexmark vstavil v prostor za kartušo, izpraznjena do te mere, da ni več nobenega pretoka.

3.1.3 Devetdeset dni za originalno vzdrževalno opremo, varovalko, enoto za prenos slike in potrošne dele znamke Lexmark, dobavljene z lasersko Lexmarkovo napravo za tiskanje, ki začne teči od dneva, ko je prvotni kupec opravil nakup, ali dokler se na orodni vrstici Lexmarkove naprave za tiskanje ne prikaže sporočilo »Opozorilo o koncu življenjske dobe« ali »Načrtovano vzdrževanje«, ali če uporabniški vmesnik Lexmarkove naprave za tiskanje za končnega uporabnika ni sposoben prikazati takšnega sporočila, ob normalni obrabi, karkoli od tega se zgodi prej.

3.1.4 Devetdeset dni za nadomestno vzdrževalno opremo, varovalke, enoto za prenos slike in potrošne dele znamke Lexmark, ki začne teči od dneva, ko je prvotni kupec opravil nakup. Pomoč, zahtevana glede nadomestila vzdrževalne opreme ali varovalk po preteku devetdesetih dni, se zaračuna za vsak primer posebej.

3.2 TA LEXMARKOVA GARANCIJA NE VELJA ZA (I) IMENOVANE IZDELKE TRETJE OSEBE, KI SO POVEZANI Z LEXMARKOVO NAPRAVO ZA TISKANJE IN POTROŠNIM MATERIALOM (NPR. USB ALI DRUGI KABLI, PROGRAMSKA OPREMA ALI DODATKI, KI JIH LEXMARK PRODAJA KOT DEL IZDELKA ALI PAKETA), (II) LEXMARKOVO PROGRAMSKO OPREMO ALI PROGRAMSKO OPREMO TRETJE OSEBE ALI (III) ZA LEXMARKOVE TISKALNE MEDIJE ALI TISKALNE MEDIJE TRETJE OSEBE.

4. Obveznosti končnega uporabnika

4.1 REGISTRACIJA (CERTIFIKAT ZA AKTIVIRANJE)

Da bi lahko prejel storitve garancije ali tehnično podporo po preteku prvotnega enega leta veljavnosti za Lexmarkove naprave za tiskanje (glej točko 3.1.1.), se mora končni uporabnik registrirati in aktivirati Lexmarkovo garancijo za vsako Lexmarkovo napravo za tiskanje v roku 90 (devetdeset) koledarskih dni od datuma nakupa s strani prvotnega kupca (»90-dnevno obdobje«). Registracijo je mogoče izvesti na spletu na sledeči Lexmarkovi spletni strani: www.lexmark.com/myguarantee. Po uspešni registraciji končni uporabnik prejme certifikat za aktiviranje; s tem je prvotni rok enega leta veljavnosti garancije podaljšan za 36 mesecev (=skupno 48 mesecev = prvotni rok enega leta plus 36 mesecev). V kolikor do registracije v 90-dnevnem obdobju ne pride, se trajno izgubi pravica do podaljšanja in rok veljavnosti garancije ostane prvotno eno leto od datuma nakupa s strani prvotnega kupca. Po registraciji in aktivaciji končni uporabnik prejme certifikat za aktiviranje. Končni uporabnik mora certifikat za aktiviranje hraniti na varnem mestu.

4.2. Pri vzpostavljanju stika z Lexmarkom mora biti končni uporabnik zmožen predložiti (i) dokaz o nakupu od prvotnega kupca, kot je račun, ki vsebuje podrobnosti o dnevu nakupa, kraju nakupa in serijsko številko, kot tudi (ii) certifikat za aktiviranje, če tako ustreza, kadar se to od njega zahteva. Brez takih informacij se lahko šteje, da so Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material »brez garancije« in se vse tako opravljene storitve zaračunajo končnemu uporabniku po veljavnem ceniku za storitve ali tehnično podporo.

4.3 Končni uporabnik mora preveriti, če je njegova Lexmarkova naprava za tiskanje nastavljena v skladu s posredovanimi navodili za nastavitev, npr. v dokumentaciji o izdelku in/ali s strani Lexmarkovega pooblaščenega zastopnika za podporo. Če Lexmark presodi, da se lahko zadeva reši z nadgradnjo programske opreme, mora končni uporabnik nadgraditi programsko opremo na Lexmarkovi napravi za tiskanje tako, da sledi navodilom, ki jih posreduje Lexmark. Navodila lahko končnemu uporabniku posredujejo tudi Lexmarkovi pooblaščeni zastopniki za podporo kot rezultat klica za podporo.

4.4 Da bi se lahko vzdrževalo optimalno delovanje, potrebujejo nekatere Lexmarkove naprave za tiskanje vzdrževalno opremo po določenem obsegu uporabe. To je določeno v dokumentih o specifikacijah uporabe izdelkov in o namestitvah, po katerih se mora končni uporabnik ravnati. Lexmarkova garancija ne zajema tudi vzdrževalne opreme. Nakup in primerna namestitev vzdrževalne opreme in varovalk ostajajo v sferi izključne odgovornosti končnega uporabnika, ki nosi vse s tem povezane stroške.

4.5 Da bi lahko prejel primerno tehnično podporo, mora končni uporabnik pomagati Lexmarkovemu pooblaščenemu zastopniku za podporo v postopku analiziranja, da bi se lahko zadeva rešila preko telefona. Končni uporabnik mora imeti Lexmarkovo napravo za tiskanje in potrošni material v delovnem okolju, ki omogoča primerno analizo. Če končni uporabnik ne pomaga v zadostni meri Lexmarkovemu pooblaščenemu zastopniku za podporo, se storitve garancije lahko zavlečejo ali pa se stranki lahko zaračunajo dodatni stroški.

5. Izjeme

5.1 Ta Lexmarkova garancija ne vključuje storitev za katerokoli od naslednjih situacij oziroma v naslednjih situacijah. Kakršno koli popravilo, ki ga povzroči ena od naslednjih situacij, lahko Lexmark zaračuna končnemu uporabniku po tedaj veljavnem ceniku za storitve ali tehnično podporo.

5.1.1 če je bila serijska številka Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala odstranjena, poškodovana ali popačena;

5.1.2 če se je v tiskalniku zataknil papir, a to ni rezultat tovarniške napake;

5.1.3 za nadomestitev predmetov, ki jih lahko nadomesti končni uporabnik, kot na primer toner, varovalke, enote za prenos slik in potrošni deli, ki jih lahko zamenja končni uporabnik;

5.1.4 za poškodbe Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala, za odpoved ali degradacijo delovanja Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala, ki so rezultat uporabe zalog, delov, tiskalnega medija, programske opreme ali dodatkov, ki niso originalni Lexmarkov potrošni material ali deli, ali ki ne ustrezajo specifikacijam, ki jih je predlagal Lexmark za Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material;

5.1.5 za odpoved, okvaro ali poslabšanje delovanja, ki je rezultat neprimernega fizičnega ali delovnega okolja. To lahko vključuje, ni pa omejeno na poškodbe, ki so rezultat nezgod ali napačne uporabe, električnih udarov ali motenj, vključujoč strelo, malomarnost končnega uporabnika, neprimerno uporabo, tujke/tuje dele, ki so po nesreči spuščeni v stroj, škodo, ki jo povzročita ogenj ali voda, ali zaradi delovanja v okoljih, ki so neskladna z Lexmarkovimi specifikacijami, vključeni v dokumentaciji o izdelku;

5.1.6 za tonerje, ki jih ponovno napolni končni uporabnik ali tretja oseba ali prenehajo delovati zaradi slučajne poškodbe ali napačne uporabe;

5.1.7 za poškodbo, okvaro ali poslabšanje delovanja, ki so rezultat vzdrževanja ali popravil Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala, ki jih ne opravi Lexmark ali pooblaščen Lexmarkov ponudnik storitev;

5.1.8 za poškodbo, okvaro ali poslabšanje delovanja, ki izhaja iz opustitve končnega uporabnika glede čiščenja in vzdrževanja, opisanega v Lexmarkovih navodilih za uporabnike, priročnikih ali na Lexmarkovi spletni strani. To vključuje opustitev nadomestila potrošnega materiala, kot je priporočena vzdrževalna oprema v priporočenih intervalih, ali vzdrževanje, ki ga opravi nepooblaščena tretja oseba;

5.1.9 za poškodbe zaradi popravil, okvare ali poslabšanje delovanja Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala, ki so rezultat opustitve primerne priprave, embaliranja in transporta Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošnega materiala, kot svetuje Lexmark, ko je Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material vrnjen Lexmarku v popravilo;

5.1.10 za ravnanje v nasprotju z merili ali specifikacijami izdelkov, navedenimi v Lexmarkovi dokumentaciji o izdelku.

5.2 Lexmark je upravičen zavrniti opravo katere koli storitve garancije ali tehnične podpore po tej Lexmarkovi garanciji, v kolikor končni uporabnik zamuja s plačilom.

6. Območje

6.1 Ta Lexmarkova garancija velja za Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošni material, kupljene in nameščene v tistih državah, ki so navedene v naslovu te garancije (v nadaljevanju »Območje«). Ta Lexmarkova garancija je zagotovljena po Lexmarkovi lastni presoji bodisi s strani Lexmarkove hčerinske družbe bodisi lokalnega predstavnika v tej državi. Za nadaljnje podrobnosti, ki se nanašajo na vašo državo, si oglejte točko 10 (pogoji za posamezno državo).

6.2 Pogoji Lexmarkove garancije in/ali storitve garancije se lahko razlikujejo od države do države.

6.3 Če se Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material prenese v drugo državo, v kateri so na voljo storitve garancije za ustrezne Lexmarkove naprave za tiskanje ali potrošni material, ima končni uporabnik pravico do enakih storitev garancije, kot če bi bila Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material kupljen v državi, v katero je bil prenešen. VENDAR PA NEKATERE LEXMARKOVE NAPRAVE ZA TISKANJE ALI POTROŠNI MATERIAL NISO PONUJENI V VSEH DRŽAVAH. LEXMARKOVA GARANCIJA ZA TAKE LEXMARKOVE NAPRAVE ZA TISKANJE ALI POTROŠNI MATERIAL NE OBSTAJA PO PRENOSU TISKALNIKA ALI POTROŠNEGA MATERIALA V DRUGO DRŽAVO, V KATERI LEXMARK ALI LEXMARKOV LOKALNI ZASTOPNIK OBIČAJNO NE PONUJA STORITEV GARANCIJE ZA ISTO MODELNO ŠTEVILKO IZDELKA.

7. OMEJITVE GARANCIJE IN ODGOVORNOSTI

7.1 Edino sredstvo končnega uporabnika po tej Lexmarkovi garanciji v primeru, če so Lexmarkova naprava za tiskanje ali potrošni material okvarjeni ali nehajo delovati, je opredeljeno z garancijskimi storitvami, ki so določene zgoraj. Tudi v primeru kršitve te Lexmarkove garancije, je Lexmarkova edina in izključna obveznost za dejansko škodo kakršnekoli vrste omejena na kupnino, plačano za Lexmarkovo napravo za tiskanje ali potrošni material oziroma njihovo popravilo ali nadomestilo. Ta omejitev za dejansko škodo ne velja za telesne poškodbe ali poškodbe lastnine, za katere je Lexmark odgovoren po zakonu.

7.2 Lexmark daje Lexmarkovo garancijo samo, kot je določeno zgoraj. GLEDE NA ZGORAJ NAVEDENO, LEXMARK NE ODGOVARJA ZA POSLEDICE PREKINITVE DELOVANJA LEXMARKOVE NAPRAVE ZA TISKANJE ALI POTROŠNEGA MATERIALA ALI NAPAČNEGA DELOVANJA LEXMARKOVE NAPRAVE ZA TISKANJE ALI POTROŠNEGA MATERIALA. V NOBENEM PRIMERU LEXMARK NE ODGOVARJA ZA IZGUBLJENI DOBIČEK ALI ZA NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, TUDI ČE JE BIL SEZNANJEN Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

7.3 ZAGOTOVLJENI IN VELJAVNI SO IZKLJUČNO GARANCIJSKI POGOJI, NAVEDENI V TEJ IZJAVI O GARANCIJI. VSE DRUGE IZRECNO DANE ALI VŠTETE GARANCIJE ALI JAMSTVA, VKLJUČUJOČ VŠTETE GARANCIJE ALI JAMSTVA O DOBREM NAKUPU IN SPOSOBNOSTI ZA POSEBEN NAMEN, SO IZVZETE (RAZEN KJER NAVEDENE VŠTETE GARACIJE ALI JAMSTVA ZAHTEVA PRAVO, KI SE UPORABLJA). NOBENA GARANCIJA ALI JAMSTVO, BODISI IZRECNO DANA BODISI VŠTETA, NE VELJA PO POTEKU VELJAVNOSTI TRAJANJA TE LEXMARKOVE GARANCIJE. V IZOGIB DVOMU, TA GARANCIJA NE VPLIVA NA KAKRŠNO KOLI POGODBENO ALI ZAKONITO GARANCIJO, DO KATERE BI BIL KONČNI UPORABNIK UPRAVIČEN V RAZMERJU DO PRODAJALCA ALI KATERE KOLI DRUGE OSEBE.

8. Klavzula o neodvisnosti določb

8.1 Če za katero koli določilo te Lexmarkove garancije (ali del določila) sodišče ali kateri koli drugi pristojni organ pristojne jurisdikcije ugotovi, da je neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, se za to določilo ali del določila, kolikor je to potrebno, šteje, da ni del te Lexmarkove garancije, in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določb te Lexmarkove garancije.

8.2. Če se za določilo Lexmarkove garancije (ali njenega dela) ugotovi, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se določilo uporabi z najmanjšimi možnimi spremembami, ki so potrebne za to, da postane zakonito, veljavno in izvršljivo.

9. Ponudbe storitev

Končni uporabnik lahko podaljša to Lexmarkovo garancijo kadarkoli v času njene veljavnosti tako, da kupi ponudbo Lexmarkovih storitev. Za dodatne informacije o ponudbah Lexmarkovih storitev si oglejte podrobnosti na Lexmarkovi spletni strani www.lexmark.com/myguarantee ali kontaktirajte vašega prodajalca.

10. Pogoji za posamezno državo

10.1 SLOVENIA

10.1.1 Ta Lexmarkova garancija je komercialna garancija, ki jo daje Lexmark. Naziv in naslov Lexmarkove družbe, ki je zadolžena za izvrševanje Lexmarkove garancije v vaši državi, se nahaja na www.lexmark.com/myguarantee v razdelku »Garancijski seznam kontaktov«, in je naslednji:

Lexmark International Technology SARL
20 Route de Pré-Bois, ICC Bloc A
CH-1215 Ženeva
Švica

10.1.2. V točki 2.3 se za drugim stavkom doda sledeče besedilo: »Lexmark bo popravil pokvarjeno ali nedelujočo napravo najkasneje v roku 45 dni od dneva, ko je prejel zahtevo končnega uporabnika za popravilo ali odpravo napake, sicer bo zamenjal pokvarjeno ali nedelujočo napravo z enako, novo napravo v dobrem stanju.«

10.1.3 V točki 2.3. se zadnji stavek nadomesti s sledečim besedilom: »V primeru manjših popravil se trajanje Lexmarkove garancije podaljša za čas, ko končni uporabnik ni mogel uporabljati izdelka. Če je bila naprava nadomeščena ali občutno popravljena, čas veljavnosti Lexmarkove garancije začne teči znova od trenutka dostave naprave končnemu uporabniku.«

10.1.4 Na koncu točke 6.3. se doda sledeče besedilo: »To pa ne vpliva na uveljavljanje zahtevkov po Lexmarkovi garanciji v državi, v kateri je  bila naprava, na katero se nanaša Lexmarkova garancija, kupljena.«

* Trajanje standardne garancije za Lexmarkove naprave za tiskanje je eno (1) leto. Podaljšanje trajanja garancije na štiri (4) leta je na voljo za Lexmarkove naprave za tiskanje, za katere končni uporabnik opravi registracijo; za podrobnosti glejte 4. točko.