C925 Forms and Bar Code Card

Funkcije

Brza i jednostavna primena!

Obrasci se čuvaju na štampaču, pa nema potrebe konfigurisati i održavati server. Inicijalna investicija je takođe mala za mali broj uređaja za štampanje.

Generišite obrasce i sačuvajte ih na štampaču

Opcija Lexmark Forms and Bar Code Card je dizajnirana da prihvati elektronske obrasce koji su generisani pomoću programa Lexmark Forms Composer i sačuvani na Flash memoriji ili čvrstom disku na Lexmark štampačima koji koriste program Lexmark Forms Manager. Zahteva Flash memoriju ili čvrsti disk za čuvanje elektronskih obrazaca na višefunkcionalnom štampaču ili štampaču.

Spajanje i štampanje

Spojite i štampajte obrasce korišćenjem samo promenljivih ASCII tekstualnih podataka koji se prenose mrežom. Ova kartica radi zajedno sa firmverom štampača da bi se nadgledali dolazni ASCII, SAP RDI ili PCL podaci. U slučaju da dolazni podaci sadrže šemu koja je usaglašena sa uslovima postavljenim u ugrađenom elektronskom obrascu, pokreće se proces spajanja obrasca.

Jednostavno spajanje podataka

Ova kartica radi sa Ethernet mrežama za sisteme IBM AS/400, S/390, IBM iSeries i UNIX (svaki računar) korišćenjem ASCII, SAP RDI (sa protokolom Lexmark SAP® R/3® Device Type for PCL) ili PCL podataka. Takođe podržava pristup PCL® i PostScript komandi za više od 47 standardnih jednodimenzionih i dvodimenzionih bar-kodova.

Lexmark Forms Manager

Koristite program Lexmark Forms Manager da biste otpremili obrasce i upravljali njima, da biste ažurirali firmver i menjali režim (Print (Štampanje), Data Capture (Snimanje podataka), Disabled (Onemogućeno), Archive* and Print (Arhiviranje* i štampanje) i Archive* Only (Samo arhiviranje*)) kartice. *Za režime za arhiviranje je potreban čvrsti disk.

Razmatranje

Samo jedna od ovih kartica može da se koristi u nekom trenutku: Forms and Bar Code, Card for IPDS, Card for PRESCRIBE ili Lexmark PrintCryption Card. Ove kartice se postavljaju u jedan isti priključak.

Tehničke specifikacije

Broj dela
24Z0038
Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)
38 x 152 x 216 mm
Težina paketa (kg)
0.227 kg
Zemlja porekla
United States
UNSPSC kod
44101726