C925 Card for IPDS

Funkcije

AFP/IPDS štampanje

Štampajte sa glavnog računarskog sistema ili sa klijentskog računara na Lexmark laserskom štampaču koji je povezan sa mrežom. Kada se postavi opcija Lexmark Card for IPDS, za mrežno štampanje i za računarske zadatke sa sistema IBM iSeries, AS/400, IBM zSeries ili System/390 možete da koristite svoj višefunkcionalni štampač ili štampač. Štampajte bar-kodove, obrasce, publikacije i grafiku bliže svom krajnjem korisniku uz praćenje povezanih troškova i uz uštedu vremena korišćenjem distribuisanog štampanja. Usmerite svoje AFP/IPDS štampanje korišćenjem TCP/IP protokola.

Štampanje u boji

Podržava skup Function Set 45 (FS 45) za štampanje u boji.

Povećanje produktivnosti

Pronađite svoj štampač kad god je potrebno da povećate njegovu produktivnost Pomoću tehnologije kompanije Lexmark za detektovanje SmartSwitch automatske emulacije koja je ugrađena u svaki Lexmark laserski štampač, štampač će automatski preći na odgovarajući jezik za štampanje dokumenta, bilo da je to IPDS, PostScript ili PCL™. Podesite postavke IPDS konfiguracije pomoću ugrađenog Web servera, pregledača i IP adrese štampača koji se nalaze u serveru za štampanje MarkNet™.

Značajne funkcije

Rezolucija resursa glavnog sistema se detektuje (automatski) da bi se omogućila podrška za 240, 300 i 600 tpi. Podrška za dvodimenzione bar-kodove kao što su PDF 417, DataMatrix, Maxicode i Quick Response(QR). Podržava jednodimenzione bar-kodove kao što su Code 128, američki poštanski bar-kodovi, što obuhvata PLANET i Intelligent Mail Container, britanski kraljevski poštanski bar-kodovi, što obuhvata Red Tag, kao i drugi maloprodajni i poštanski bar-kodovi.

Snimanje fontova da bi se smanjio mrežni saobraćaj

Korišćenjem funkcije Print Services Facility (PSF) snimaju se fontovi (što obuhvata kineske, korejske i japanske fontove), bilo kao TrueType fontovi, bitmape ili kao vektorski fontovi, na čvrsti disk ili na Flash memoriju čime se smanjuje mrežni saobraćaj.

Razmatranje

Samo jedna od ovih kartica može da se koristi u nekom trenutku: Forms and Bar Code, Card for IPDS, Card for PRESCRIBE ili Lexmark PrintCryption Card. Ove kartice se postavljaju u jedan isti priključak.

Tehničke specifikacije

Broj dela
24Z0039
Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)
38 x 152.4 x 216 mm
Težina paketa (kg)
0.227 kg
Zemlja porekla
United States
UNSPSC kod
44101726