320+ GB Hard Disk

Funkcije

Funkcija „Disk Encryption“ (Šifrovanje diska) obezbeđuje nasumično generisan ključ za šifrovanje da bi se šifrovali svi podaci koji se nalaze na čvrstom disku. Ovaj ključ koji generiše svaki štampač je jedinstven za taj određeni štampač.

Pomoću funkcije „Printing Lockout“ (Zaključavanje štampanja) disk takođe može da se zaključa korisničkim PIN kodom. Ovo sprečava da se odštampaju poslati zadaci. Svi zadržani zadaci se čuvaju na čvrstom disku dok se na otključaju. Funkciju „Disk Encryption“ (Šifrovanje diska) treba koristiti sa ovom postavkom.

Tehničke specifikacije

Broj dela
27X0014
Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)
38 x 152 x 227 mm
Težina paketa (kg)
0.269 kg
Zemlja porekla
United States
UNSPSC kod
43201803