500 GB Hard Disk

Funkcije

Ove ključne funkcije su omogućene kada je instaliran opcioni čvrsti disk:građenje zadatka; zaključavanje štampača; memorija koju koriste rešenja za aplikacije, kao što je FormsMerge baferovanje zadataka (postavljanje štampanja na čekanje), postavljanje e-pošte na čekanje, skladištenje fontova i makroa, naplaćivanje prema korisniku, parkiranje zadataka (korišćenjem ciklusa isključivanja i uključivanja), administracija u vezi sa čvrstim diskom (brisanje diska, šifrovanje diska, dijagnostika diska).

Funkcijom šifrovanja diska nasumično se generiše ključ za šifrovanje kojim se šifruju svi podaci na čvrstom disku. Ovaj ključ generiše svaki štampač i on je jedinstven za njega.

Funkcijom blokade štampanja disk se može blokirati pomoću korisničkog PIN koda. Time se sprečava štampanje svih poslatih dokumenata. Svi zadržani dokumenti se skladište na čvrsti disk sve dok se ne deblokira. Šifrovanje diska treba koristiti sa ovom postavkom.

Tehničke specifikacije

Broj dela
27X0200
Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)
38 x 152 x 216 mm
Težina paketa (kg)
0.23 kg
Zemlja porekla
China (PRC)
UNSPSC kod
43201803