Globalne postavke | Lexmark Srbija

Komunikacija

Pokušavate da otkažete prijavu na saopštenja e-poštom?

Kako biste želeli da komuniciramo s vama? Saopštite nam tako što ćete izabrati opcije u nastavku. Zapamtite, možete izmeniti željene postavke u svakom trenutku ako se vratite na ovu stranicu.

 

Preferirana komunikacija

Kako biste želeli da primate saopštenja od kompanije Lexmark?

E-pošta

Ako izaberete „Da“, pristajete da primate marketinšku e-poštu od kompanije Lexmark International. U nastavku možete podesiti tipove saopštenja e-poštom koje želite da primate.

Direktna pošta
Telefon
SMS tekst

Ako izaberete „Da“, pristajete da primate elektronske poruke od kompanije Lexmark International. Primenjivaće se standardne tarife za prenos poruka i podataka

Nama je važna vaša privatnost i nikad nećemo prodavati niti deliti vaše informacije. Pogledajte politiku zaštite privatnosti kompanije Lexmark

 

Tip saopštenja e-poštom

Ako želite da primate neka od saopštenja e-poštom navedena u nastavku, omogućite saopštenja e-poštom.

 

Informacije o profilu