Profili direktora

Alen Vogerman

Predsednik i generalni direktor


Opširnije o Alenu Vogermanu


Čak Batler

Stariji potpredsednik, direktor finansija

Opširnije o Čaku Batler


Višal Gupta

Stariji potpredsednik, direktor za informacije i tehnologije

Opširnije o Višal Gupta


Tonja Džekson

Viša potpredsednica, glavni službenik za isporuku proizvoda

Opširnije o Tonji Džekson


Brent Lambert

Stariji potpredsednik, direktor za pravna pitanja i usaglašenost

Opširnije o Brentu Lambertu


Brok Saladin

Starija potpredsednica, glavni službenik za komercijalu

Opširnije o Brok Saladin


Šeron Vota

Potpredsednica, direktorka ljudskih resursa

Opširnije o Šeron Vota