Ova lokacija koristi kolačiće za razne svrhe, što obuhvata i poboljšanje vašeg iskustva, analitiku i oglase. Ako nastavite da pregledate ovu lokaciju ili ako kliknete na „Prihvati i zatvori“, prihvatate da koristimo kolačiće. Za više informacija pročitajte stranicu o kolačićima.

Profili direktora

Allen Waugerman

Alen Vogerman

Predsednik i generalni direktor

Alen Vogerman je predsednik i generalni direktor kompanije Lexmark International. On je postavljen na ovo mesto u maju 2019. godine.​

Od novembra 2016. godine Vogerman je bio viši potpredsednik i tehnički direktor, odgovoran za globalne poslove istraživanja i razvoja kompanije Lexmark. U novembru 2018. godine Vogerman je izabran za predsednika odbora izvršnog menadžmenta koji je vodio kompaniju Lexmark tokom potrage za generalnim direktorom. On je takođe bio u ovom odboru 2017. godine. Vogerman radi u kompaniji Lexmark od njenog osnivanja 1991. godine i bio je na raznim službeničkim i menadžerskim položajima. Karijeru je započeo u kompaniji IBM 1989.


Brad Clay

Bred Klej

Stariji potpredsednik, direktor za informacije i usaglašenost

Berd Klej je stariji potpredsednik i direktor za informacije i usaglašenost u kompaniji Lexmark International. On je odgovoran za IT strategiju, operacije i primene u celom svetu, kao i za privatnost podataka, kibernetsku i fizičku bezbednost i unutrašnju reviziju.  Pre preuzimanja ove uloge u novembru 2016. godine Klej je radio kao direktor za informacije u kompaniji Lexmark, a bio je odgovoran i za aktivnosti integracije preuzimanja. Pre toga je bio direktor finansija, planiranja i prodaje u poslovnoj jedinici za Severnu Ameriku.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Stariji potpredsednik, tehnološki direktor

Tom Id je viši potpredsednik i tehnički direktor u kompaniji Lexmark International. On je imenovan na ovaj položaj u maju 2019. godine i odgovoran je za globalno istraživanje i razvoj u kompaniji Lexmark.

Id je pre toga radio kao potpredsednik firmvera i softvera i bio je odgovoran za dizajn, distribuciju i podršku u vezi sa Lexmark softverom, prilagođenim silicijumom, komunikacionim rešenjima i sistemskim firmverom.

Id radi u kompaniji Lexmark od njenog osnivanja 1991. godine i bio je na brojnim rukovodećim funkcijama u istraživanju i razvoju. Karijeru je započeo u kompaniji IBM na projektu laserskog štampača 4019.


Tonya Jackson

Tonja Džekson

Starija potpredsednica, direktorka lanca snabdevanja

Kao starija potpredsednica i direktorka lanca snabdevanja u kompaniji Lexmark International, Tonja Džekson je odgovorna za rad lanca snabdevanja u celom svetu, što obuhvata planiranja potražnje/snabdevanja, globalne dobavljače, proizvodnju hardvera i potrošnog materijala, distribuciju i logistiku, kao i centre deljenih usluga kompanije Lexmark.

Džeksonova je vodila poslove globalnog lanca snabdevanja u kompaniji Lexmark od 2013. godine. Pre toga je dve godine radila kao potpredsednica i direktorka poslova snabdevanja u celom svetu. Ona je bila odgovorna za poslove globalne proizvodnje i inženjering potrošnog materijala za štampače kompanije Lexmark.


Brent Lambert

Brent Lambert

Stariji potpredsednik, glavni pravni savetnik i sekretar

Brent Lambert je stariji potpredsednik, glavni pravni savetnik i sekretar kompanije Lexmark International, Inc. On je odgovoran za rad pravnog odeljenja u celom svetu.

Pre preuzimanja trenutne uloge u julu 2017. godine, Lambert je radio kao glavni savetnik za intelektualnu svojinu kompanije, gde je bio odgovoran za upravljanje portfoliom i strategijom intelektualne svojine kompanije. Kompaniji se pridružio 1998. godine.


Vivian Liu Profile Picture

Vivijen Liu

Starija potpredsednica, finansijska direktorka

Vivijen Liu je starija potpredsednica i finansijska direktorka kompanije Lexmark International, Inc. Odgovorna je za korporativne finansije, računovodstvo, poreze i blagajnu.

Pre nego što se pridružila kompaniji Lexmark kao finansijska direktorka u julu 2017. godine, Liuova je bila potpredsednik za finansije za Enterprise BG, u okviru Huawei Technology Inc., vodećeg dobavljača rešenja iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija sa sedištem u Šenženu u Kini.


Brock Saladin

Brok Saladin

Stariji potpredsednik, direktor prihoda

Brock Saladin je stariji potpredsednik i direktor prihoda u kompaniji Lexmark International. On je odgovoran za zadovoljavanje potreba klijenata kompanije Lexmark u celom svetu u vezi sa proizvodima, potrošnim materijalom i uslugama, kao i za pravljenje efikasnih strategija izlaska na tržište.

Pre preuzimanja trenutne uloge u novembru 2016. godine, Saladin je bio potpredsednik i direktor prodaje i marketinga globalnih kanala u nekadašnjem odeljenju za rešenja i usluge za izradu slika u kompaniji Lexmark i bio je odgovoran za razvijanje strategije globalnih kanala kompanije Lexmark i implementiranje najboljih praksi da bi se obezbedilo izvršavanje. Pre toga je bio potpredsednik i direktor prodaje i marketinga globalne prodaje.


Sharon Votaw

Šeron Vota

Potpredsednica, direktorka ljudskih resursa

Šeron Vota je potpredsednica i direktorka ljudskih resursa u kompaniji Lexmark International.

Pre preuzimanja trenutne uloge u novembru 2016. godine, Vota je radila kao potpredsednica za globalne naknade, doprinose i HRIS. Na tom položaju je bila odgovorna za kreiranje i administriranje programa nadoknada za direktore i zaposlene u celom svetu, strategiju globalnih doprinosa, radno upravljanje američkim doprinosima, programe globalnih mobilnosti i podršku globalnom informacionom sistemu za ljudske resurse.