B2236 Obnavljanje jednogodišnje garancije – početna garancija, zamena za 3–5 dana

Br. dela: 2367460

Funkcije

  • Produžene garancije

Opis proizvoda

Budite bezbrižni sa uslugom koju nudi kompanija Lexmark, a podrazumeva zamenu sledećeg radnog dana.

Servis sledećeg radnog dana

Garancija na zamenu može da se kupi tokom garantnog roka za proizvod, pri čemu produžeci mogu biti jednogodišnji, dvogodišnji, trogodišnji i četvorogodišnji – do pet godina garancije od datuma kupovine proizvoda. Nakon produženog garantnog roka, garancija može da se kupi za periode od po godinu dana dok god proizvod podržava kompanija Lexmark.


Produžene garancije moraju da se kupe pre isteka prethodne garancije. Ako dođe do propusta u pokrivenoj garanciji, postojaće srazmerna naknada po osnovu reaktiviranja.

Opšte specifikacije

Br. dela 2367460
Trajanje
  • 1 Godina