C746 Forms and Bar Code Card

Br. dela: 41G0194

Funkcije

  • Aplikacione kartice / SIMMs

Opis proizvoda

Kartica Lexmark Forms and Bar Code Card je predviđena da prima elektronske obrasce koje generiše program Lexmark Forms Composer i da ih čuva u fleš memoriji ili na čvrstom disku Lexmark štampača pomoću programa Lexmark Forms Manager. Fleš memorija ili čvrsti disk su potrebni za skladištenje elektronskih obrazaca na višefunkcionalnom štampaču ili običnom štampaču. Objedinite i brzo odštampajte obrasce koristeći samo promenljive ASCII tekstualne podatke koji se prenose preko mreže. Ova kartica radi u kombinaciji sa firmverom štampača koji prati dolazne ASCII, SAP RDI ili PCL podatke. U slučaju da je model ulaznih podataka usklađen sa uslovima podešenim u rezidentnom elektronskom obrascu, pokreće se proces objedinjavanja obrazaca. Ova kartica radi na Ethernet mrežama za sisteme IBM AS/400, S/390, IBM iSeries i UNIX (na bilo kojem matičnom računaru) koji koriste ASCII, SAP RDI (sa tipom uređaja Lexmark SAP® R/3® za PCL) ili PCL podatke. Osim toga, podržava PCL® i PostScript komandni pristup za preko 47 industrijskih jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih bar-kodova. Koristite program Lexmark Forms Manager da biste otpremili i koristili obrasce, ažurirali firmver i promenili režim kartice (Print, Data Capture, Disabled, Archive* and Print i Archive* Only). * Za režime arhiviranja potreban je čvrsti disk. U određenom trenutku može da se koristi samo jedna od sledećih kartica: Forms and Bar Code, Card for IPDS, Card for PRESCRIBE ili Lexmark PrintCryption Card. Ove kartice se instaliraju u isti konektor.

Objedinjavanje i štampanje

Objedinite i brzo odštampajte obrasce koristeći samo promenljive ASCII tekstualne podatke koji se prenose preko mreže. Ova kartica radi u kombinaciji sa firmverom štampača koji prati dolazne ASCII, SAP RDI ili PCL podatke. U slučaju da je model ulaznih podataka usklađen sa uslovima podešenim u rezidentnom elektronskom obrascu, pokreće se proces objedinjavanja obrazaca.


Jednostavno objedinjavanje podataka

Ova kartica radi na Ethernet mrežama za sisteme IBM AS/400, S/390, IBM iSeries i UNIX (na bilo kojem matičnom računaru) koji koriste ASCII, SAP RDI (sa tipom uređaja Lexmark SAP® R/3® za PCL) ili PCL podatke. Osim toga, podržava PCL® i PostScript komandni pristup za preko 47 industrijskih jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih bar-kodova.


Lexmark Forms Manager

Koristite program Lexmark Forms Manager da biste otpremili i koristili obrasce, ažurirali firmver i promenili režim kartice (Print, Data Capture, Disabled, Archive* and Print i Archive* Only). * Za režime arhiviranja potreban je čvrsti disk.


Napomena

U određenom trenutku može da se koristi samo jedna od sledećih kartica: Forms and Bar Code, Card for IPDS, Card for PRESCRIBE ili Lexmark PrintCryption Card. Ove kartice se instaliraju u isti konektor.


Brzo i lako korišćenje!

Obrasci se čuvaju u štampaču, pa nema servera koji treba konfigurisati i održavati. Početno ulaganje je malo za mali broj štamparskih uređaja.


Generišite obrasce i sačuvajte ih u štampaču

Kartica Lexmark Forms and Bar Code Card je predviđena da prima elektronske obrasce koje generiše program Lexmark Forms Composer i da ih čuva u fleš memoriji ili na čvrstom disku Lexmark štampača pomoću programa Lexmark Forms Manager. Fleš memorija ili čvrsti disk su potrebni za skladištenje elektronskih obrazaca na višefunkcionalnom štampaču ili običnom štampaču.

Opšte specifikacije

Br. dela 41G0194
Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)
  • 38 x 152 x 216 mm
Težina pakovanja (kg)
  • 0.227 kg

Električna energija i radno okruženje

UNSPSC kod
  • 44101726
Zemlja porekla
  • United States

Lexmark C746n

Lexmark C746n

Pregled proizvoda

Lexmark C746dn

Lexmark C746dn

Pregled proizvoda

Lexmark C746dtn

Lexmark C746dtn

Pregled proizvoda