Banner-SMFP-Subpage-Flexibility
Flexibilityl

FLEKSIBILNOST
Strukturisano za prilagodljivost

Nijedno poslovanje nije kao vaše. Poslovanje koje gradite stalno se menja. Srećom, ekosistem pametnih multifunkcijskih uređaja kompanije Lexmark je dovoljno fleksibilan da bi vas pratio.

Dovoljna prilagodljivost da zadovolji vaše potrebe počinje tokom instalacije uz funkcionalnost koja je obezbeđena na svakoj infrastrukturi koja je najbolja za vas: u oblaku, na serverima na lokaciji ili bez servera.

Radni okvir za integrisana rešenja (eSF) koji je ugrađen u pametne multifunkcijske uređaje kompanije Lexmark predstavlja osnovni gradivni blok fleksibilnosti ekosistema. Pomoću njega prilagodljive aplikacije koje su instalirane na uređaju mogu da stupaju u interakciju sa jedinstvenim procesima, aplikacijama, skladištima podataka i korisnicima vašeg preduzeća.

Fleksibilnost takođe znači korišćenje već postojećih sredstava za rešavanje problema. Na primer, Lexmark Faks preko IP protokola (FoIP) korisnicima pruža poznato iskustvo tradicionalnog slanja faksova bez troškova ili održavanja analognih telefonskih linija ili analognih telefonskih adaptera. On se instalira za nekoliko trenutaka na Lexmark pametnim multifunkcijskim uređajima i koristi vašu postojeću internet vezu, pa nije potrebna dodatna oprema.

Vaš tok posla, vaš način rada

Pametni multifunkcijski uređaji kompanije Lexmark imaju testiranu i lako primenljivu biblioteku aplikacija koja povezuje informacije sa poslovnim aplikacijama koje najčešće koristite: SharePoint, Perceptive Content, SAP, RightFax, DocuWare, Google Drive itd., zahvaljujući našoj posvećenosti vodećim aplikacijama u industriji.

Platforma Lexmark Document Distributor vam omogućava da dizajnirate razumljive tokove poslove sa uputstvima za interfejs e-Task. Napravite aplikacije za pametni multifunkcijski uređaj koje su potpuno ugrađene u uređaj ili koristite tehnologiju veb-usluga na našoj platformi cSF oblaka.

Ažuriranja su takođe fleksibilna, zahvaljujući funkcionalnostima i funkcijama koje se isporučuju putem nadogradnji firmvera – čime se besplatno produžava radni vek proizvoda i dodaje vrednost vašim uređajima.


Osnova u oblaku

Ekosistem pametnih multifunkcijskih uređaja kompanije Lexmark vas povezuje sa našom celom porodicom proizvoda Perceptive Software – što spaja pametne multifunkcijske uređaje kompanije Lexmark sa našim naprednim radnim okvirom Evolution. Ta prilagodljiva hibridna osnova u oblaku pokreće novu generaciju poslovnih procesa i rešenja za upravljanje sadržajem.

Vaše poslovno i tehničko okruženje se neprestano razvija, a ekosistem pametnih multifunkcijskih uređaja kompanije Lexmark je napravljen da se razvija sa njim.

Nama je bilo jasno da su fleksibilnost i robusnost alatki za razvoj softvera i integrisanih rešenja kompanije Lexmark bile na značajno višem mestu od paketa drugih proizvođača. Ta fleksibilnost nam je omogućila da multifunkcijske uređaje kompanije Lexmark pretvorimo u potpuno prilagođen produžetak našeg poslovanja.

Russell Dover
Direktor, Razvoj softvera
Unum grupa