Banner-SMFP-Subpage-Manageability
Manageability

UPRAVLJIVOST
Komandir grupe

Kada je nestanak struje jednina stvar na koju istovremeno reaguju vaši štampači, aparati za kopiranje i multifunkcijski uređaji, to zaista nije grupa kojom se upravlja.

Pametni multifunkcijski uređaji kompanije Lexmark su dizajnirani da stupaju u interakciju, što omogućava otkrivanje uređaja, praćenje sredstava, nadgledanje i ispravljanje problema, kao i proaktivno upravljanje čak i navećim grupama. Ekskluzivan softver MarkVision Enterprise ima osnovu koju pokreće baza podataka i menja intenzitet vaše kontrole od nekoliko uređaja do nekoliko hiljada uređaja pomoću veb-interfejsa koji dozvoljava pristup na osnovu uloga i odgovornosti pojedinačnih korisnika.

Što je veće preduzeće, jasnije ćete razumeti vrednost instaliranja poboljšanja uređaja bez potrebe da konfigurišete svaki uređaj pojedinačno. Ekosistem pametnih multifunkcijskih uređaja kompanije Lexmark omogućava da distribuirate digitalno potpisana ažuriranja aplikacija i firmvera da bi svi vaši uređaji bili ažurni dok smanjujete rizik od virusa i crva. Ovo je samo jedan deo celog skupa alatki za bezbedno udaljeno upravljanje koje podržavaju čak i najšire distribuirane grupe.

Jedan upravljački program, mnoge koristi

Pojednostavljivanje je važan aspekt upravljivosti i jasna prednost Lexmark univerzalnog upravljačkog programa za štampanje (UPD). Boreći se protiv umnožavanja upravljačkih programa za štampanje u tipičnim okruženjima preduzeća, Lexmark UPD automatski detektuje i ažurira opcije koje se prikazuju korisnicima za specifične uređaje. A administratori mogu da nametnu podrazumevane postavke štampanja, kao što su dvostrano štampanje, štampanje više stranica (N-up), zatamnjenost tonera i druge mere za uštedu resursa da bi se podržale smernice za zaštitu životne sredine i kontrolu troškova.

Optimizujte upravljanje redom za štampanje, kontrolišite smernice za korišćenje uređaja, pojednostavite opcije mobilnog štampanja i podržite bezbednu dozvolu za štampanje pomoću upravljanja štampanjem kompanije Lexmark. Zahvaljujući integrisanim alatkama za praćenje i računovodstvo koje analiziraju obrasce korišćenja, imaćete potrebne informacije da biste efikasnije upravljali izlaznom infrastrukturom.


Kontrola grupe za nekoliko minuta

Kim Buts, menadžer mrežne opreme u bolnici Imelda u provinciji Flandrija u Belgiji, kaže da je aplikacija za upravljanje MarkVision ključno sredstvo za bolnicu. „Svakim štampačem može daljinski da se upravlja“, objašnjava Buts. „Potrebno je samo nekoliko minuta da bi se ažurirala grupa štampača. . . Aplikacija se veoma lako koristi, a vreme koje MarkVision štedi je zaista fenomenalno.“

... Aplikacija se veoma lako koristi, a vreme koje MarkVision štedi je zaista fenomenalno.