Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

USLUGE
Ekosistem stručnjaka

Kutija puna delova nije pametni multifunkcijski uređaj, a kolekcija pametnih multifunkcijskih uređaja nije automatski ekosistem.

Neke organizacije imaju osoblje i veštine da same konfigurišu i održavaju ekosistem pametnih multifunkcijskih uređaja. Druge više vole da se koncentrišu na svoje poslovanje i da se oslone na dokazane sisteme, znanje, iskustvo i intuiciju ljudi koji su izgradili njihove pametne multifunkcijske uređaje.

Usluge za upravljanje štampanjem (MPS) ne počinju sa specifikacijom hardvera, već sa procenom vaše grupe, uloge i potreba organizacije. One se fokusiraju na planiranje i organizovanje velikih grupa uređaja da bi radili kao što rade ljudi, a zatim proaktivno upravljaju njima da bi smanjile breme IT sistema i racionalizovale snabdevanje (i kontrolisale troškove) potrošnog materijala. Prikupljanjem podataka o tome kako se vaši podaci koriste, MPS tim može da ponovo osmisli i transformiše vaše procese – da bi isporučivali fizička odštampana dokumenta ili informacije koje su vam potrebne i kada su vam potrebne.

Lexmark profesionalne usluge mogu inteligentno da prilagode Lexmark rešenja tako da odgovaraju vašim proizvodnim ciljevima i poboljšaju kako vaš tim upravlja informacijama i kako ih deli. Naše iskustvo u tokovima posla u vezi sa informacijama koje su specifične za industriju – što obuhvata maloprodaju, bankarstvo, osiguranje, državne službe, zdravstvenu zaštitu, proizvodnju itd. – može da vam pomogne da otkrijete skrivene prilike da biste ostvarili bolju efikasnost.

Rešavanje problema koje stvara skupe prekide je samo početna tačka Lexmark usluga korisničke podrške. Cilj naših programa podrške – koji obuhvataju usluge instalacije, produžene garancije i originalne delove uz rad tehničara koji imaju sertifikat kompanije Lexmark – jeste da stalno poboljšavaju vaš tok posla i obezbede da svaki uređaj pomaže da pružate vrhunske performanse.

Usluge koje podržavaju i ponovo promišljaju kako radite predstavljaju integralni deo ekosistema pametnih multifunkcijskih uređaja kompanije Lexmark. One nisu samo odraz toga kako razumemo tehničke dimenzije naših proizvoda – one su znak koliko daleko mogu da vas odvedu kombinacija vaših ciljeva i naše mašte.


Lexmark je došao ovde, vodio nas i veoma jasno prikazao da je ovde da bi ostao dugo. Lexmark je pokazao da je ovo partnerstvo, a ne samo transakcija.

Stariji menadžer, IT inženjering
Columbia Sportswear Portland, Oregon