Accuread Automate

Klasifikovanje i preusmeravanje dokumenata bez servera

Između ručnih koraka potrebnih za obradu pre i posle skeniranja, raznih tipova dokumenata, problema sa obukom zaposlenih i ograničenog propusnog opsega mreže na udaljenim lokacijama, mnoga preduzeća se bore da snime odštampane informacije i da ih lako preuzmu kada budu potrebne.

Aplikacija Lexmark AccuRead Automate omogućava pametnom multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark da snima, automatski klasifikuje i preusmerava dokumenta i istovremeno izvlači ključne informacije radi imenovanja datoteka i indeksiranja.  Rezultat je jednostavniji i lakši proces snimanja za korisnike, pa je potrebno samo malo obuke. Osim toga, ovo je jedina takva tehnologija koja se izvršava na multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark, čime se štede troškovi i smanjuje upravljanje dodatnim serverom. Ovo takođe čuva sve vaše aktivnosti unutar vaše mreže i iza vašeg zaštitnog zida.

Koristi aplikacije AccuRead Automate

  • Ubrzava poslovne procese brzim preuzimanjem podataka iz dokumenata i pozadinskih sistema
  • Smanjuje troškove obrade smanjivanjem broja ručnih koraka i redundantnih provera grešaka
  • Smanjuje investiciju i administraciju korišćenjem tehnologije koja ne zahteva server koja je ugrađena u multifunkcijski uređaj
  • Eliminiše greške pri ručnom unosu podataka tako što automatski izvlači indeksirane podatke
  • Olakšava usaglašenost za zakonima i poboljšava korisničku službu ubrzavanjem preuzimanja informacija
  • Olakšava proces snimanja eliminisanjem ručnog podešavanja za svaki tip dokumenta

BROŠURA

Aplikacija Lexmark AccuRead Automate

[PDF 174.63 KB]

Omogućite pametni multifunkcijski uređaj kompanije Lexmark da snima, automatski klasifikuje i preusmerava dokumenta i istovremeno izvlači ključne informacije radi imenovanja datoteka i indeksiranja.