Lexmark Mobile | Lexmark Srbija

Lexmark Mobile

Štampanje bez barijera za korisnike. Snažne alatke za IT odeljenje.

Mobilno računarstvo je postalo sveobuhvatno, ali korisnici ga i ne vide kao računarstvo – to je samo stanje povezanosti koje je uvek aktivno i nema barijere, te koje zabavlja, prosvetljuje i pomaže da se posao završi.

Ni poslovni korisnici ne očekuju barijere u mobilnim štampanju, ali IT menadžeri znaju koliko može da bude komplikovano pružanje neprimetnog štampanja zbog jedinstvenih karakteristika mobilnih uređaja:

  • Više operativnih sistema za mobilne uređaje sa različitim mogućnostima štampanja koje podržava operativni sistem
  • Brza i neprekidna evolucija platformi operativnih sistema za mobilne uređaje
  • Različita povezivanja preko mobilne, Wi-Fi i poslovne mreže
  • Izazovi koje stvaraju upotrebljivost i podrška i koji su povezani s pronalaženjem štampača i povezivanjem s njim
  • Obrasci bezbednosti za mobilne uređaje koji se razlikuju od tradicionalnih bezbednosnih standarda za preduzeća

Kompanija Lexmark rešava ove situacije pomoću sveobuhvatnog skupa alatki i opcija koje čine da mobilno štampanje bude transparentnije, jednostavnije i bezbednije:

Podrška za Lexmark Mobile OS – Ona je besplatna i ugrađena u mobilne uređaje, pa možete da je koristite sa Lexmark uređajima. Ali iako su funkcije štampanja ugrađenog operativnog sistema za mobilne uređaje praktične, štampanje u poslovnom okruženju može da zahteva dodatnu fleksibilnost. Saznajte više.

Lexmark upravljanje štampanjem – Pomoću Lexmark upravljanja štampanjem štampanje je jednostavno i fleksibilno bez obzira na to sa koje platforme štampate – stonog računara ili mobilnog uređaja. Osim toga, ovo daje IT odeljenju unapređene načine pružanja podrške korisničkoj bazi, kontrole troškova i obezbeđivanja mreže. Saznajte više.

Ukratko, vaši korisnici očekuju da mobilno štampanje bude lako i fleksibilno kao štampanje sa stonog računara, a IT odeljenje želi da izbegne podršku za mnogobrojna korisnička iskustva i slobodno štampanje. Kompanija Lexmark, koja ima više od dvadeset godina iskustva u inovacijama u štampanju, pomaže da ostvarite oba ova cilja.

PJ-test

BROŠURA

Google Cloud Print™

Brzo i lako štampajte na podržanom Lexmark uređaju pomoću usluge Google Cloud Print™.

cq5dam.thumbnail.140.101

BROŠURA

Lexmark upravljanje štampanjem

Pomoću Lexmark upravljanja štampanjem možete da optimizujete mrežno štampanje i obezbedite informacionu prednost pomoću rešenja koje možete da instalirate u svom objektu ili preko oblaka.