Podrška za Lexmark Mobile OS

Jednostavno i pristupačno štampanje za mala i srednja preduzeća

Nema upravljačkih programa, nema servera, nema IT konfiguracije niti problema sa podrškom. Podrška za štampanje ugrađena u iOS uređaje kompanije Apple i Android OS uređaje drugih proizvođača je besplatna, lako se koristi i podržava je većina Lexmark štampača i pametnih multifunkcijskih uređaja poslovne klase.

iOS AirPrint™ – Otkrijte Lexmark štampač ili pametni multifunkcijski uređaj, izaberite opcije štampanja i pošaljite zadatak štampanja tako što ćete jednostavno izabrati „Print” (Odštampaj) u podržanim iOS aplikacijama – bez potrebe da instalirate bilo šta drugo. Intuitivno, besplatno i idealno za male mreže.

Međutim, ako se ne uključi IT odeljenje, AirPrint često pronađe samo štampače koji su na istom segmentu lokalne mreže na kojem se koristi mobilni uređaj. U većim organizacijama sa kompleksnim mrežama ovo znači da će korisnik sa mobilnim uređajem možda moći fizički da vidi štampač, ali neće moći da štampa na njemu. Lexmark upravljanje štampanjem ne samo da rešava ovaj izazov, već dodaje i poslovne funkcije kao što su fleksibilna dozvola za štampanje, jednostavno slanje zadataka štampanja koje se zasniva na e-pošti ili aplikacijama, kao i praćenje zadataka štampanja. U stvari, Lexmark upravljanje štampanjem je prvo poslovno rešenje za upravljanje štampanjem koje ima AirPrint sertifikat.  

Takođe, iako je napravljena za upotrebu sa Lexmark upravljanjem štampanjem, aplikacija Lexmark mobilno štampanje može da se koristi za brzo i jednostavno direktno štampanje PDF datoteka i većine datoteka slika sa iOS uređaja.

Android štampanje – Android OS verzije 4.4 je uveo nove mogućnosti štampanja, što obuhvata i podsistem za štampanje. Kompanija Lexmark je izdala dodatnu komponentu Lexmark usluge za štampanje koja omogućava štampanje sa Android uređaja na podržanim Lexmark proizvodima bez potrebe za aplikacijom nezavisnog proizvođača. 

Dokumenti i slike mogu lako da se štampaju direktno na Lexmark štampačima koji su na istoj mreži na kojoj je Android uređaj korišćenjem poznatih kontrola za štampanje, kao što su veličina papira, boja, položaj i broj kopija. Pošto otkrivanje štampača na poslovnoj mreži može predstavljati izazov, funkcije kao što su skeniranje QR koda su obezbeđene da bi se olakšalo ručno dodavanje štampača. Da bi se obezbedila poslovna proširivosti i bezbednost, dodatna komponenta Lexmark usluge za štampanje takođe podržava štampanje na Lexmark serveru za upravljanje štampanjem.  

Pored dodatne komponente Lexmark usluge za štampanje, kompanija Lexmark takođe nudi široki izbor uređaja koji imaju sertifikat da rade sa Mopria standardima za bežično štampanje, za šta je takođe dostupna Android dodatna komponenta. Da biste dobili više informacija, posetite www.mopria.org.

Korisnici Android uređaja takođe mogu da štampaju na Lexmark štampačima i multifunkcijskim uređajima preko usluge Google Cloud Print. Ona je intuitivna i omogućava vam da štampate svuda gde postoji internet. Kroz aplikaciju eSF koja se izvršava na Lexmark pametnim multifunkcijskim uređajima, korisnici mogu da potvrde identitet na svojim Google nalozima i registruju uređaj za uslugu Google Cloud Print direktno sa ekrana osetljivog na dodir na multifunkcijskom uređaju. Posle registracije, korisnik može selektivno da odobri zadatke koji se štampaju preko usluge Google Cloud Print na tom uređaju. 

Aplikacija Lexmark mobilno štampanje, iako je napravljena da se koristi sa Lexmark upravljanjem štampanjem, takođe može da se koristi za brzo i jednostavno direktno štampanje PDF datoteka i većine datoteka slika sa Android uređaja. Pomoću podržanog Lexmark multifunkcijskog uređaja povezanog na Wi-Fi mrežu i mobilnog uređaja sa funkcijom NFC moguće je čak slanje zadatka na štampač preko direktne mobilne veze između uređaja. Mobilni uređaj ne mora da bude na mreži!  

Pored ovih jednostavnih opcija za Android štampanje, dodatna praktičnost, bezbednost, upravljanje štampanjem poslovnog nivoa i funkcije za kontrolu troškova su dostupni kroz Lexmark upravljanje štampanjem.

PJ-test

BROŠURA

Google Cloud Print™

Brzo i lako štampajte na podržanom Lexmark uređaju pomoću usluge Google Cloud Print™.

cq5dam.thumbnail.140.101

BROŠURA

Lexmark upravljanje štampanjem

Pomoću Lexmark upravljanja štampanjem možete da optimizujete mrežno štampanje i obezbedite informacionu prednost pomoću rešenja koje možete da instalirate u svom objektu ili preko oblaka.