Lexmark upravljanje štampanjem

Štampanje poslovne klase za mobilne uređaje – i stone računare

Mobilno štampanje koje korisnici mogu da uzmu zdravo za gotovo. Mobilno štampanje koje podržava IT ciljeve. Mobilno štampanje koje radi kao štampanje sa stonog računara.

Zahvaljujući Lexmark upravljanju štampanjem (LPM), koje je dostupno kao hostovano rešenje ili tradicionalno rešenje na lokaciji, štampanje je štampanje – bez obzira na platformu, korisnika ili lokaciju.

Štampajte sa bilo kog mesta na bilo kom mestu – LPM ne zahteva da prvo pronađete i izaberete štampač. Pošaljite zadatke štampanja sa bilo kog mesta u jedan centralni red, a zatim bezbedno dozvolite štampanje na bilo kom štampaču na kojem je omogućeno davanje dozvole za štampanje – čime se štedi vreme i izbegavaju radoznale oči.

Izbor fleksibilnih opcija – Lexmark upravljanje štampanjem pruža veći broj opcija za slanje zadataka sa mobilnog uređaja, što vam omogućava da obezbedite najbolje korisničko iskustvo koje ispunjava vaše potrebe:

  • Aplikacija Lexmark mobilno štampanje: Aplikacija Lexmark mobilno štampanje, koja je napravljena da se koristi sa Lexmark upravljanjem štampanjem, radi sa iOS i Android uređajima. Ona obezbeđuje da korisnici imaju poznato iskustvo štampanja na više operativnih sistema za mobilne uređaje.
  • AirPrint: Lexmark upravljanje štampanjem je prvo poslovno softversko rešenje za upravljanje štampanjem koje je dobilo AirPrint sertifikat. Korisnici mogu direktno da štampaju u red za dozvolu za štampanje pomoću funkcija za štampanje u sistemu iOS.
  • Dodatna komponenta Lexmark usluge za štampanje: Android OS verzije 4.4 je uveo nove mogućnosti štampanja, što obuhvata i podsistem za štampanje. Kompanija Lexmark je izdala dodatnu komponentu Lexmark usluge za štampanje koja omogućava štampanje sa Android uređaja na Lexmark upravljanje štampanjem i drugim podržanim Lexmark proizvodima.
  • Slanje e-poštom: Lexmark upravljanje štampanjem može da primi zadatke štampanja e-poštom. Bez obzira na uređaj koji koristi korisnik ili na to kako su uređaji povezani, slanje e-pošte sa prilogom na Lexmark upravljanje štampanjem će staviti zadatak u korisnikov red za štampanje, baš kao da je štampan sa stonog računara. 

Štampanje uobičajenih formata – Microsoft Office dokumenti, PDF datoteke, slike, veb-stranice. . . Dokument ili informacije koje vidite na mobilnom uređaju je ono što se štampa bez komplikovanih zaobilaznih rešenja ili neočekivanih problema sa autentičnošću.

Ostvarivanje uvida i kontrole – LPM funkcije olakšavaju IT odeljenju da nadgleda korišćenje uređaja za štampanje do nivoa korisnika, kao i da pravi izveštaje, bez obzira na to odakle je potekao zadatak štampanja. Praćenje takvih tendencija znači obaveštenije donošenje odluka o celoj infrastrukturi štampanja i toku posla. Kada su potrebne kontrole, moguće je dodeliti kvote korisnicima ili grupama da bi se ograničilo štampanje u boji ili ukupna aktivnost štampanja.

Lexmark upravljanje štampanjem je objedinjen sistem za upravljanje štampanjem poslovne klase za mobilno štampanje i štampanje sa računara. Zato što je cilj kompanije Lexmark da učini da mobilno štampanje bude univerzalno jednostavno – a ne da bude posebna veština za korisnike ili specijalizovani izazov podrške za IT odeljenje.

PJ-test

BROŠURA

Google Cloud Print™

Brzo i lako štampajte na podržanom Lexmark uređaju pomoću usluge Google Cloud Print™.

 

cq5dam.thumbnail.140.101

BROŠURA

Lexmark upravljanje štampanjem

Pomoću Lexmark upravljanja štampanjem možete da optimizujete mrežno štampanje i obezbedite informacionu prednost pomoću rešenja koje možete da instalirate u svom objektu ili preko oblaka.