Rešenja za mobilno štampanje | Lexmark Srbija

Rešenja za mobilno štampanje

Jednostavno. Praktično. Bezbedno.

Rešenja i aplikacije za štampanje poslovnih dokumenata sa mobilnih uređaja

Danas postoji mnogo načina da uvedete mobilno štampanje, ali ne postoji jedno rešenje koje odgovara svima. Zato kompanija Lexmark pruža preduzećima više načina da iskoriste prednosti mobilne produktivnosti bez ugrožavanja bezbednosti ili stvaranja visokih ili nekontrolisanih troškova.

Rešenja za mobilno štampanje kompanije Lexmark

Mobilno štampanje u velikim preduzećima

Podržavanje potreba mobilne radne snage u velikim preduzećima je jednostavno i bezbedno pomoću rešenja za puštanje u štampu kompanije Lexmark, rešenja za štampanje na zahtev koje omogućava štampanje sa bilo koje lokacije. Podržani su mnogi popularni formati dokumenta i slika.

Saznajte više o mobilnom štampanju u velikim preduzećima

Aplikacija za mobilno štampanje kompanije Lexmark

Lexmark Mobile Printing je aplikacija za besplatno preuzimanje koja omogućava direktno štampanje na štampačima kompanije Lexmark u poslovnoj mreži (štampač kompanije Lexmark mora da bude sposoban za direktno štampanje u PDF format i direktno štampanje u sliku). Nisu podržani formati sistema Microsoft Office.


Nabavite aplikaciju za operativni sistem Android
Nabavite aplikacije za uređaje iPhone i iPad

Lexmark i AirPrint™

Uređaji sa operativnim sistemom Apple iOS, kao što su iPhone i iPad, mogu automatski da lociraju štampače kompanije Lexmark koji podržavaju funkciju AirPrint i da se povežu s njima na lokalnoj Wi-Fi mreži da bi se koristilo rešenje za potpuno bežično štampanje.

Ažuriranje firmvera za kompatibilne štampače kompanije Lexmark

Aplikacija kompanije Lexmark za opciju Google Cloud Print™

Aplikacija kompanije Lexmark za opciju Google Cloud Print omogućava jednostavno i bezbedno puštanje zadataka na štampanje koji se šalju u sistem Google Cloud Print.1

Aplikacija kompanije Lexmark za opciju Google Docs™

Aplikacija kompanije Lexmark za opciju Google Docs omogućava brzo i jednostavno skeniranje dokumenta i njegovo slanje na nalog Google Docs ili pretraživanje i štampanje datoteka sačuvanih u sistemu Google Docs.1

Rešenja za mobilno štampanje kompanije Lexmark obuhvataju

  • Jednostavne mobilne aplikacije za slanje dokumenata direktno na štampače na mreži u vašoj kompaniji.
  • Aplikacije koje se zasnivaju na štampačima za pristup dokumentima sa servisa koji se zasnivanju na sistemu „cloud“, kao što je portal Google.
  • Rešenja za velika preduzeća koja omogućavaju jednostavno prilagođavanje na više lokacija bez ulaganja u IT infrastrukturu.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark

1Ova aplikacija je sada dostupna na uređajima kompanije Lexmark koji podržavaju okvir Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF).