Upravljanje štampanjem | Lexmark Srbija

Upravljanje štampanjem

Napuštena i nerazvrstana dokumenta: Problem ili prilika?

Nema svrhe poricati: nerazvrstana dokumenta koja se nalaze na izlaznim uređajima predstavljaju bezbednosni problem i ogroman gubitak novca. Poverljiva dokumenta koja se gomilaju u kancelarijskim centrima za štampanje i prostorijama za kopiranje mogu lako da se izgube ili završe u pogrešnim rukama.

Istraživanja pokazuju da organizacije troše od 1% do 6%[1] godišnjih prihoda na kopiranje i štampanje u kancelarijama. Čak i ako se organizacija nalazi na donjoj granici ovog opsega, to je značajan iznos.

Lexmark upravljanje štampanjem poboljšava efikasnost okruženja za štampanje tako što pomaže da se smanji nepotrebno štampanje. Ovo rešenje pruža bezbednu kontrolu pristupa i opsežne izveštaje o korišćenju, kao i veću mobilnost i produktivnost korisnika.

Bezbedno i praktično davanje dozvole za štampanje

Lexmark upravljanje štampanjem omogućava korisnicima da šalju zadatke štampanja sa svakog mesta, što obuhvata stoni računar, tablet računar ili pametni telefon, a zatim da daju dozvolu za štampanje kada i gde njima odgovara. To znači da poverljivi dokumenti ostaju zaštićeni i da se odštampana dokumenta ne gomilaju beskonačno na kancelarijskim štampačima.

Sva dokumenta se drže redu za štampanje dok njihovi vlasnici ne daju dozvolu za štampanje. Taj red može da se nalazi u kancelariji ili u oblaku da biste dobili dodatne funkcije i koristi.

Dokumenti mogu da dobiju dozvolu za štampanje na svakom omogućenom uređaju, bez obzira na to da li se uređaj nalazi u drugom delu prostorije, u drugoj zgradi ili u drugoj zemlji. Da bi dali dozvolu za štampanje, korisnici samo provuku svoju ID karticu ili unesu svoje akreditive, a zatim izaberu dokumente koje žele da odštampaju.

Snažno računovodstvo dokumenata

Lexmark upravljanje štampanjem pruža informacije koje su potrebne preduzećima da efikasnije upravljaju infrastrukturom za štampanje i izradu slika. Snažne alatke za praćenje i računovodstvo omogućavaju da nadgledate svaku transakciju štampanja, kopiranja i skeniranja koju čini svaki korisnik na svakom uređaju u celom štamparskom okruženju. Snažno prikupljanje podataka u kombinaciji sa raznim opcijama za izveštavanje pruža uvid koji vam je potreban da proaktivno upravljate okruženjem za mrežno štampanje i izradu slika. Na primer, da bi se sprečilo stvaranje otpada i promovisala odgovorna upotreba, Lexmark upravljanje štampanjem olakšava primenu kvota za štampanje za pojedinačne korisnike ili korisničke grupe, odnosno ograničavanje pristupa određenim funkcijama kao što su kopiranje, skeniranje ili slanje faksa.

[1] Procena organizacije Gartner Group: 1-3%. Procena organizacije InfoTrends: 3-6%.

Koristi od upravljanja štampanjem

  • Smanjuje troškove štampanja i ugljenični otisak
  • Povećava fleksibilnost za mobilne korisnike
  • Ojačava kontrole pristupa, bezbednost i usaglašenost
  • Dodaje redundantnost, čime se poboljšava dostupnost uređaja
  • Pruža podršku za mešovitu grupu uređaja za štampanje
  • Lako se prilagođava kancelariji, bezbednom oblaku ili hibridnoj strukturi