Lexmark korporativni kertridž Najčešća pitanja | Lexmark Srbija

Lexmark korporativni kertridž Najčešća pitanja

Šta je korporativni kertridž?

Liniju korporativnih kertridža kompanije Lexmark, koji su dizajnirani i razvijeni da bi pružili maksimalnu održivost, pokreće naša posvećenost društvenoj odgovornosti preduzeća i vode je principi zbrinjavanja otpada bez odlaganja i cirkularne ekonomije. A4 CS/CX i MS/MX korporativni kertridži kompanije Lexmark dodatno unapređuju inovacije u oblasti održivosti koje pruža sistem za štampanje Unison toner. Oni se proizvode u EU-u, što obezbeđuje stalnu dostupnost proizvoda i pružaju društvene i ekološke pogodnosti lokalnoj ekonomiji.

Korporativni kertridž sadrži samo originalne Lexmark komponente koje zadovoljavaju specifikacije kompanije Lexmark koje se odnose na kvalitet štampanja i pouzdanost. Određene komponente se selektivno vraćaju kroz program prikupljanja i recikliranja kertridža kompanije Lexmark.

Koje su sličnosti i razlike između korporativnih kertridža za preduzeća i kertridža iz programa vraćanja?

I korporativni kertridži i kertridži iz programa vraćanja pružaju isti nivo kvaliteta, performansi i garancije. I jedni i drugi se prave potpuno od originalnih delova i procesa kompanije Lexmark i podložni su istim rigoroznim testiranjima kvaliteta i performansi koje vrši kompanija Lexmark. I jedni i drugi su dizajnirani razmišljajući o zaštiti životne sredine. U zamenu za direktan popust, i jedni i drugi zahtevaju da kupac vrati prazan kertridž kompaniji Lexmark kroz besplatan i jednostavan program za prikupljanje kertridža kompanije Lexmark (LCCP).

Korporativni kertridž pruža dodatne prednosti u pogledu održivosti kertridža iz programa vraćanja zatvaranjem kruga tokom proizvodnje kroz korišćenje izabranih komponenata koje su vraćene putem programa LCCP.

Zašto kompanija Lexmark objavljuje ovu informaciju?

Kompanija Lexmark pruža malim i srednjim preduzećima proizvode koji su prethodno bili dostupni samo velikim kupcima. A4 CS/CX i MS/MX korporativni kertridži kompanije Lexmark proširuju održivost sistema za štampanje Unison dok i dalje pružaju performanse štampanja, pouzdanost i kvalitet koje kupci očekuju od kompanije Lexmark.

Da li korporativni kertridži predstavljaju novi asortiman proizvoda?

Kompanija Lexmark je prethodno nudila korporativne kertridže za najpopularnije monohromatske štampače (i nekoliko izabranih štampača u boji) i najpopularnije količine štampanja – samo za velike kupce.

Zašto kompanija Lexmark nudi ove proizvode samo na CS/CX i MS/MX uređajima?

Sistem za štampanje Unison koji se koristi u A4 CS/CX i MS/MX uređajima pruža mnoge inovacije na polju održivosti, što obuhvata i trajniji, robusniji dizajn kertridža za toner. Svojstva manjeg trenja sistema tonera Unison takođe omogućavaju duži radni vek komponenata za izradu slika i dizajn sa više delova. Pored toga, kompanija Lexmark je investirala u evropsku proizvodnji kertridža za tonere. Zahvaljujući tome što ceo radni vek proizvoda u EU-u pokreće društvene i ekološke koristi, najodrživiji potrošni materijal kompanije Lexmark do sada – A4 CS/CX i MS/MX kertridži za preduzeća – sada je dostupan svim kupcima.

Zašto nema korporativnih kertridža za neke uređaje kompanije Lexmark (C74x, C95x, X86x…)?

U budućnosti bi kompanija Lexmark želela da ponudi pogodnosti korporativnih kertridža na više modela. Kompanija Lexmark uvodi više razmišljanja o cirkularnoj ekonomiji i odsustvu otpada u ranijim fazama procesa razvoja da bi proširila ponudu kertridža za preduzeća. Zahvaljujući A4 CS/CX i MS/MX kertridžima za preduzeća, ostvarili smo odličan početak.

Da li postoje posebne cene i garancije za ove korporativne kertridže?

Korporativni kertridži za pružaju isti nivo kvaliteta i performansi kao kertridži iz programa vraćanja zajedno sa manjim uticajem na životnu sredinu i stoga imaju istu konkurentnu cenu. Pored toga, korporativni kertridži nude istu ograničenu garanciju kao kertridži iz programa vraćanja.

Koje su sličnosti i razlike između prerađenih kertridža nezavisnih proizvođača i korporativnih kertridža? Da li je korporativni kertridž prerađen kertridž?

Sličnosti između prerađenih kertridža nezavisnih proizvođača i korporativnih kertridža su u tome što i jedni i drugi koriste neke materijale koji su vraćeni kroz program prikupljanja iskorišćenih kertridža. Ali tu se sličnosti završavaju.

Samo tokom poslednje tri godine, kompanija Lexmark je uložila više od 1 milijarde dolara u istraživanje, razvoj i unapređivanje tehnologije štampanja i izrade slike, što obuhvata i sistem za štampanje Unison. Korporativni kertridž je rezultat tog napora i sadrži samo originalne Lexmark komponente koje zadovoljavaju specifikacije kompanije Lexmark koje se odnose na kvalitet štampanja i pouzdanost. Isti inženjerski tim kompanije Lexmark i isti proizvodni procesi kompanije Lexmark se koriste za kvalifikovanje i proizvodnju kertridža iz programa vraćanja i korporativnih kertridža. Pored toga, korporativni kertridži se proizvode u EU-u. Time se obezbeđuje stalna dostupnost proizvoda, smanjuje uticaj lanca snabdevanja na životnu sredinu i zadržava proizvodnja u lokalnoj ekonomiji.

Nezavisni proizvođači koji vrše prerađivanje nude proizvode za razne proizvode i brendove (neki za više od 100 brendova). Mada oni hvale ekološke aspekte svojih proizvoda, mnogi nemaju programe prikupljanja za sopstvene prazne kertridže radi odgovornog upravljanja na kraju radnog veka. Pored toga, performanse i pouzdanost proizvoda nezavisnih proizvođača koji vrše prerađivanje
više puta su se pokazali kao inferiorniji u poređenju sa kompanijom Lexmark. (http://www.lexmark.com/sr_rs/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Kada se uzmu u obzir prethodne performanse prerađenih proizvoda nezavisnih proizvođača, kompanija Lexmark se fokusira na činjenicu da korporativni kertridži sadrže sve originalne komponente, procese i testove kompanije Lexmark zajedno sa istom garancijom za performanse i pouzdanost za sav potrošni materijal – bez obzira na to da li je korporativni kertridž označen kao prerađen ili ne.

Zašto kompanija Lexmark sada nudi korporativne kertridže malim i srednjim preduzećima?

Kompanija Lexmark je iskoristila priliku da pruži malim i srednjim preduzećima proizvode koji su prethodno bili dostupni samo velikim kupcima. Korporativni kertridži pružaju dodatne prednosti u pogledu održivosti sistema za štampanje Unison dok i dalje pružaju performanse štampanja, pouzdanost i kvalitet koje kupci očekuju od kompanije Lexmark.

Da li će korporativni kertridži uvek sadržati neke materijale koji se ponovo koriste?

Korporativni kertridži neće uvek sadržati materijale koji se ponovo koriste – ali mi težimo tome.

U slučaju materijala koji se vraća putem programa LCCP, težimo najvišim nivoima standarda u ekološkoj hijerarhiji. Odlaganje na deponije i spaljivanje predstavljaju najmanje poželjne opcije. Recikliranje je dobra opcija, a ponovna upotreba stvara najveće koristi od održivosti. Kompanija Lexmark primenjuje politiku bez odlaganja na deponije i bez spaljivanja na sve korišćene kertridže koje prikupimo. Osim toga, postavili smo cilj da ponovo koristimo 50% mase materijala koji se vrati putem programa LCCP (u odnosu na već vodećih 32% iz 2013. godine).

Da li drugi OEM proizvođači nude svoje verziju korporativnih kertridža?

Iako neki OEM proizvođači imaju proizvode sa sadržajem nakon korisničke upotrebe, nije nam poznato da li postoje OEM proizvođači koji nude nešto slično korporativnim kertridžima.