Lexmark korporativni kertridž | Lexmark Srbija

Održivo. Proizvedeno u EU.

Najvažnije za performanse Lexmark uređaja za štampanje.

corporate_cartridge_banner

 

Proizveden od Unison Toner

Lexmark korporativni kertridž kombinacijom kvalitetnih inovacija sistema Unison toner i robusnog i trajnog dizajna pruža dugotrajno pouzdan rad. Oni pružaju optimalne performanse i superioran kvalitet štampanja i istovremeno imaju značajno manji ugljenični otisak od najvećeg konkurenta kompanije Lexmark.

 

Smanjiti. Ponovno upotrebiti. Reciklirati.

Od 1991. godine kompanija Lexmark nudi svojim kupcima besplatne i jednostavne metode za vraćanje praznih kertridža sa tonerom. Vodeći program za prikupljanje kertridža kompanije Lexmark (LCCP) primenjuje politiku bez odlaganja na deponije i spaljivanja i teži da koristi vraćene materijale tako da ostvare najveću korist za životnu sredinu. Uz pomoć naših kupaca, od 1996. godine se broj vraćenih kertridža povećao više od 25 puta, pa je samo prošle godine sa deponija spaseno više od 10.000 tona materijala.


Postizanje novog nivoa održivosti

Korporativni kertridži A4 CS/CX i MS/MX kompanije Lexmark, koju pokreće posvećenost društvenoj odgovornosti i kojom upravljaju principi odsustva otpada i cirkularne ekonomije predstavljaju našu ponudu najodrživijeg potrošnog materijala u ovom trenutku.

Pored toga, korporativni kertridži se proizvode u EU, što obezbeđuje stalnu dostupnost proizvoda, minimalan uticaj lanca snabdevanja na životnu sredinu i značajan doprinos lokalnoj ekonomiji.

sustainibility

Procene životnog ciklusa su pokazale da kertridž koji se vrati putem programa za prikupljanje kertridža kompanije Lexmark radi recikliranja (u poređenju sa odlaganjem na deponije) smanjuje ugljenički uticaj za više od 50%. Ali Lexmark ne vrši samo recikliranje ovog materijala za druge svrhe: možemo da zatvorimo krug tako što koristimo vraćene materijale kao recikliranu plastiku nakon korišćenja u proizvodnji novih kertridža i istovremeno obezbeđujemo da određene komponente budu ugrađene u izabrane ponude Lexmark kertridža.

Posebna pažnja posvećuje se dizajnu pakovanja koje je namenjeno za dvostruko korišćenje – prvo za isporuku kupcu, a zatim za vraćanje u program LCCP

0
100

Lexmark primenjuje politiku bez odlaganja na deponije za kertridže i ponovo koristi ili reciklira sve vraćene kertridže. Program kompanije Lexmark je trenutno daleko ispred aktuelnih evropskih propisa. A rezultati pokazuju da sistem funkcioniše! Broj prikupljenih kertridža se utrostručio za četiri godine. Broj ponovo obrađenih delova se petostruko uvećao tokom istog perioda. Posledica toga je da se svaki treći Lexmark kertridž koji se proda u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi prikupi radi recikliranja ili ponovne upotrebe. A sa deponija je spaseno više od 3000 tona sirovina.