Originalni kertridž kompanije Lexmark - BLI Report | Lexmark Srbija

Originalni kertridž kompanije Lexmark - BLI Report

Rezultati ispitivanja su u *

Originalni kertridži sa tonerom kompanije Lexmark pokazali su bolje rezultate od šest drugih robnih marki tokom nezavisnog ispitivanja

Zamislite samo kakva bi bila ukupna produktivnost, kada bi u vašoj organizaciji svaka stranica mogla pouzdano da se odštampa. Nedavno je organizacija Buyers Laboratory Inc. ispitala i uporedila efikasnost novih originalnih kertridža sa tonerom Lexmark T644 sa efikasnošcu obnovljenih kertridža šest drugih robnih marki. Rezultati* pokazuju da povoljni kertridži sa tonerima tih robnih marki možda i nisu tako povoljni kako tvrde.

Prednost kompanije Lexmark

Tokom celog ispitivanja koje je proveo BLI, originalni kertridži T644 dokazali su svoju doslednost, efikasnost i savršenu pouzdanost kvaliteta štampanja koju kertridži iskazuju tokom životnog veka kertridža. Sa druge strane, svih šest obnovljenih kertridža drugih robnih marki iskazalo je nepouzdanost i probleme sa kapacitetom ili kvalitetom štampanja.

Cartridge Failure Rate Graph

31% povoljnih kertridža drugih robnih marki bilo je neuspešno

1 od 5 kertridža bio je neuspešan vec nakon vadenja iz pakovanja
Jedan od pet povoljnih kertridža drugih robnih marki nije se mogao upotrebiti vec nakon stavljanja u štampac ili je davao 20 ili manje prihvatljivo odštampanih stranica.

1 od 10 kertridža istekao je pre predvidenog vremena
Jedan od 10 povoljnih kertrdiža drugih robnih marki dao je 75% prosecnog ocekivanog broja odštampanih stranica.

1 do 25 kertridža nije uspeo da pruži prihvatljiv kvalitet štampanja slika
Jedan od 25 povoljnih kertridža drugih robnih marki tokom svog životnog veka pružio je neprihvatljiv kvalitet štampanja slika.

Statistical Prediction of Performance Graph

Ne biste li trebali da dobijete ono što ste platili?

Nakon modeliranja rezultata ispitivanja originalnih kertridža kompanije Lexmark i obnovljenih kertridža drugih robnih marki jasna je nepredvidljiva priroda obnovljenih kertridža drugih robnih marki.

Predvida se da ce originalni kertridži kompanije Lexmark (plava boja na prikazu sa leve strane) dosledno ostvarivati ocekivane kapacitete. Visoka i uska kriva pokazuje malo varijacija.

Suprotno tome, skoro ravna kriva obnovljenih kertridža drugih robnih marki (crvena boja) prikazuje veliku varijabilnost. To je znak visoke nepredvidljivosti. To takode znaci da nikada ne možete potpuno da se pouzdate u tu povoljnu robnu marku. Verovatnoca da cete dobiti kertridž koji pruža manje od ocekivanog kapaciteta ili neki sa kojim uopšte ne možete da štampate jednaka je kao i verovatnoca da cete dobiti kertridž sa ocekivanom efikasnošcu.

* Podaci iz ispitivanja izvedeni iz izveštaja o prilagodenim ispitivanjima kompanije BLI za juli 2010.: Originalni kertridži za lasersko štampanje kompanije Lexmark u poredenju sa šest obnovljenih kertridža drugih robnih marki