Kapacitet kertridža po ISO standardu

Osnovne informacije

U decembru 2006. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) odobrila je nove standarde merenja kapaciteta štampe kertridža (ISO/IEC 24711) i tonera u boji (ISO/IEC 19798). Ti novi standardi su dopuna standarda kapaciteta ISO/IEC 19752 za monohromatske tonere objavljenom u junu 2004.

ISO standardi za kapacitete štampe kertridža i tonera jasno određuju osnovna svojstva koja utiču na kapacitet i primenjuju stroge statističke analize na rezultate. Sada svi proizvođači štampača kod merenja kapaciteta kertridža mogu da koriste istu metodologiju.

Detalji o ISO/IEC standardu dostupni su na veb lokaciji www.iso.org/jtc1/sc28.

Šta je kapacitet odštampanih stranica?

Kapacitet odštampanih stranica označava ukupan broj stranica koje mogu da se odštampaju jednim kertridžom. Do sada su proizvođači štampača koristili različite metodologije za merenje kapaciteta kertridža, što je otežavalo precizno poređenje robnih marki. Zato je Lexmark, zajedno sa drugim proizvođačima štampača sarađivao sa organizacijom ISO na stvaranju novih standarda merenja kapaciteta. 13. decembra 2006. godine ISO je odobrio novi standard merenja kapaciteta štampanja za kertridže sa mastilom (ISO)/IEC 24711) i tonere u boji (ISO/IEC 19798). Ti novi standardi su dopuna standarda kapaciteta ISO/IEC 19752 za monohromatske tonere objavljenom u junu 2004.

ISO kapacitet u poređenju sa stvarnim kapacitetom

Budući da se ISO ispitivanje sprovodi u kontrolisanim uslovima, tokom stvarne upotrebe kupac najverovatnije neće moći da reprodukuje iste uslove i parametre kao ISO ispitivanje kapaciteta. Zato stvarni kapacitet broja ispisanih stranica jako zavisi od faktora kao što su pokrivenost stranica, obim štampe, vrsta medija, uslovi u okruženju, određivanje životnog veka i obostranog ili jednostranog štampanja. [Rezultati ISO kapaciteta broja odštampanih stranica mogu da se uporede sa kapacitetom pređenih milja po galonu goriva (MPG) za automobile. MPG kapacitet je korisna alatka za poređenje uštede goriva u različitim vozilima, ali možda neće precizno predvideti prosečni MPG koji se postiže. Na stvarni MPG utiču način i mesto vožnje, stanje i održavanje vozila, varijacije u gorivu i drugi faktori.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Slika 1: ISO/IEC/9752
Standardna probna stranica

Industrijska ispitivanja pokazala su da je prosečna pokrivenost stranice, prikazana procentom stranice na kojoj se nalazi toner, za crnu i belu stranicu između 4 i 5%. Na slici 1 prikazana je probna stranica sa oko 5% pokrivenosti koja se koristi za ispitivanje ISO/IEC 19752. Štampanje u boji obično uključuje veću prosečnu pokrivenost stranice. Zato pet standardnih stranica (slika 2), koje se koriste za ispitivanja ISO/IEC 19798 i 24711, sa kombinacijom teksta i slika i različitim intenzitetima pokrivenosti, ukupno predstavlja oko 20% pokrivenosti (oko 5% za crnu i tri boje: cijan, magenta i žutu). Ako vaša prosečna odštampana stranica sadrži znatno veću pokrivenost od standardnih ISO stranica, razumno je očekivati da će stvarni kapacitet biti niži od navedenog kapaciteta stranica. Dok je pokrivenost faktor koji je najočiglednije povezan sa kapacitetom kertridža, i efekti drugih faktora mogu da doprinesu u jednakoj ili čak i većoj meri.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Slika 2: Komplet za ispitivanje koji se sastoji od pet stranica za standardno ISO/IEC 19798 ispitivanje kapaciteta

Zašto su važni standardi merenja kapaciteta štampanja?

Ovi standardi kapaciteta štampanja pomoći će vam da donesete odluku o kupovini na osnovu objektivne i tačne procene kapaciteta kertridža. Novi ISO standardi za kertridže sa mastilom i tonerom jasno određuju osnovna svojstva koja utiču na kapacitet i primenjuju stroge statističke analize pa svi proizvođači štampača kod merenja kapaciteta mogu da koriste istu metodologiju.

Kako se provode ispitivanja?

Prema specifikacijama ISO/IEC 24711 i 19798, kapacitet stranica određuje se pomoću standardnog kompleta odštampanog pod kontrolisanim uslovima, uz podrazumevane postavke štampača. Budući da okruženje štampača može da utiče na kapacitet stranica, okolna temperatura mora da bude 23,0 C +/- 2,0 C.

Komplet za ispitivanje, naveden u standardu ISO/IEC 24712, namenjen je primeni na papiru veličine A4 ili 8,5x11". Komplet čine PDF datoteke koje se sastoje od četiri tipične stranice koje koriste kupci i jedne dijagnostičke stranice koje se štampaju iz najnovije verzije programa za čitanje PDF datoteka.

Koliko kertridža i štampača se koristi tokom ispitivanja?

Ispituje se najmanje devet kertridža ili kompleta kertridža do kraja njihovog životnog veka. To omogućava pouzdanu procenu prosečnog predviđenog kapaciteta u okviru statistički utvrđenih ograničenja. Standardi preporučuju nabavku kertridža sa različitim datumima proizvodnje i sa različitih lokacija.

Ispituju se najmanje tri kompleta kertridža na tri različita štampača kako bi se izbegle nedoumice zbog razlika u uređajima. Na svakom se štampaču ispituje jednak broj kompleta kertridža.

Zašto su kapaciteti stranica navedeni kao sistem kertridža i štampača?

ISO kapaciteti stranica uvek se navode kao sistem kertridža i štampača. Navođenje kapaciteta stranica kao sistema najbolje odražava razlike između brzina štampača, tablica boja, postupaka održavanja i učestalosti aktiviranja na različitim modelima štampača.

Kako se izračunavaju kapaciteti stranica?

Postignuti ISO kapaciteti stranica moraju da budu jednaki ili niži od donje granice 90% intervala pouzdanosti srednje vrednosti. Ako se ispituje 9 kertridža, maksimalni ISO kapacitet stranica izračunava se na sledeći način: ISO kapacitet stranica = prosečni kapacitet stranica - (1,86 * (stand. odstup. kapaciteta stranica/ 3))

Zašto nije naveden kapacitet stranica za moj model štampača?

Lexmark će objavljivati ISO kapacitete stranica za sve buduće proizvode.

Više informacija pročitajte u dokumentu Understanding Toner Cartridge Page Yields[.pdf] (Objašnjenje kapaciteta stranica odštampanih kertridžima sa tonerom).