Potrošni materijal pokriven ograničenom garancijom kompanije Lexmark | Lexmark Srbija

Potrošni materijal pokriven ograničenom garancijom kompanije Lexmark

Potrošni materijal za laserske štampače

Proizvod Garantni period

Kertridži za lasersko štampanje*

Ograničena garancija tokom radnog veka*

Kertridži sa tonerom*

Ograničena garancija tokom radnog veka*

Jedinice/kompleti fotoprovodnika**

Ograničena garancija tokom radnog veka*

Jedinice/kompleti za izradu slika**

Ograničena garancija tokom radnog veka*

Jedinice/kompleti razvijača**

Ograničena garancija tokom radnog veka*

Boce/posude za otpadni toner**

Ograničena garancija tokom radnog veka*

* Ograničena garancija tokom radnog veka se ne primenjuje na laserske kertridže koji su dopunjavani niti na one koji su jednostavno prazni zbog normalne upotrebe. Ograničena garancija tokom radnog veka važi dok laserski kertridž ne ostane bez korisne količine tonera kompanije Lexmark.
** Ograničena garancija tokom radnog veka za jedinice/komplete fotoprovodnika, jedinice/komplete za izradu slika, jedinice/komplete razvijača i/ili boce/posude za otpadni toner važi dok se ne prikaže poruka „Zamenite stavku potrošnog materijala“. Upotreba potrošnog materijal nezavisnih proizvođača koji oštećuju jedinice/komplete fotoprovodnika, jedinice/komplete za izradu slika, jedinice/komplete razvijača i/ili boce/posude za otpadni toner neće biti pokrivena ograničenom garancijom za potrošni materijal kompanije Lexmark. 

Potrošni materijal za inkdžet štampače

Proizvod 1 godina

Inkdžet kertridži

X

Potrošni materijal za uređaje za obradu teksta

Proizvod 1 godina

6400, 6408, 6412 Traka za matrične štampače

X

Lexmark 4227, 4227 plus Traka za matrične štampače

X

Lexmark 23xx serija Traka za matrične štampače

X

24xx serija Traka za matrične štampače

X

25xx serija Traka za matrične štampače

X

25xx+ serija Traka za matrične štampače

X