Reuse and recycle programs at Lexmark

 Programi za ponovnu upotrebu i reciklažu

Uhvatite se u kolo cirkularne ekonomije u okvir nagrađivanih Lexmark programa prikupljanja kertridža i programa prikupljanja opreme

U sklopu naše usredsređenosti na cirkularnu ekonomiju, Lexmark nudi programe koji će vam pomoći da reciklirate i prerađujete opremu i potrošni materijal. 

Saznajte više o svojim opcijama reciklaže:


Green Triangle

Lexmark program za prikupljanje kertridža (LCCP)

Program LCCP obezbeđuje proces prikupljanja, reciklaže i ponovne upotrebe koji je besplatan i jednostavan. 

Lexmark program prikupljanja opreme (LECP)

LECP nudi reciklažu za vaš Lexmark štampač ili višefunkcionalni štampač na kraju radnog veka. 

sustainability clean air

Održivost koja vredi

Mi u kompaniji Lexmark mislimo na životnu sredinu dok dizajniramo svoje proizvode. Počinjemo od toga da uređaji namerno budu projektovani tako da traju duže, tako da za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište trošim manje sirovina i energije.  Takođe nudimo usluge, rešenja i programe koji smanjuju štetan uticaj na životnu sredinu tokom vaših aktivnosti štampanja i skeniranja. Najzad, putem programa LCCP i LECP pružamo odgovorne načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu vaših uređaja. 

Održivost vredi
Cirkularna ekonomija

Predvodimo pristup cirkularnoj ekonomiji

Naš cilj je da smanjimo svoj štetan uticaj na životnu sredinu i da vam pomognemo da i vi to postignete. Ovo su neki od načina na koje Lexmark daje svoj doprinos:

  • Naša inovativna upotreba materijala koji su reciklirani nakon upotrebe (PCR) pomaže nam da smanjimo i potrošnju novih prirodnih resursa i količinu otpada na deponijama.
  • Svi proizvodni pogoni kompanije Lexmark imaju sertifikate o poštovanju strogih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti koji su priznati širom sveta, uključujući ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 1801.
  • Lexmark svake godine vrati u život milione potrošenih kertridža koji se ili ponovo koriste ili recikliraju putem nagrađivanog Lexmark programa za prikupljanje kertridža (LCCP).
  • Lexmark proizvodi su dobili mnoge eko-oznake, uključujući sertifikate Blue Angel iz Nemačke, EPEAT i Energy Star iz SAD.
  • Lexmark programi za prikupljanje kertridža ili opreme dostupni su u više od 60 zemalja koje čine preko 90% našeg globalnog tržišta.

Iz godine u godinu, Lexmark dobija priznanja lidera u svojoj oblasti za svoje inicijative održivosti i programe zaštite životne sredine.