Usaglašenost sa Uredbom o otpadu od električne i elektronske opreme (engl. WEEE)

Lexmark je posvećen  ekološki odgovornom  odlaganju polovne elektronike. 

Kao ekološki odgovoran dobavljač proizvoda i usluga, Lexmark poštuje Uredbu o otpadu od električne i elektronske opreme 2012/19/EU.

Ova Uredba ima sledeće ciljeve: 

  • očuvanje, zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine
  • zaštitu zdravlja ljudi
  • promišljeno i racionalno korišćenje prirodnih resursa

Uredba WEEE postala je evropski zakon 2003. godine kada je pokrivala brojne elektronske proizvode; 2012. godine, Uredba WEEE proširena je tako da obuhvata mnoštvo potrošnih proizvoda koji sadrže elektronske komponente. Ažurirana Uredba (2012/19/EU) sadrži nekoliko obaveza koje važe za proizvođače električne i elektronske opreme.

Proces usaglašenosti

U skladu sa ovom Uredbom, svi Lexmark proizvodi sa elektronskim sadržajem sada su označeni uz poštovanje WEEE specifikacija i evropskog standarda EN50419. Proizvodi označeni simbolom WEEE treba da budu vraćeni na određeno mesto prikupljanja radi recikliranja električne i elektronske opreme, na primer, preko programa LCCP  ili  LECP .

U nastavku je prikazan simbol WEEE.  Specijalni simbol precrtane korpe za otpatke na točkićima postavlja se na proizvode da bi ukazao na to da otpad od električne i elektronske opreme mora biti vraćen na određeno mesto prikupljanja radi recikliranja električne i elektronske opreme.

weee-logo

U većini evropskih zemalja pridružili smo se državnom sistemu prikupljanja. Ti sistemi obezbeđuju kompanijama članicama kompletan proces: od prikupljanja do reciklaže i izveštavanja. To nam omogućava da ispunimo svoje obaveze u skladu sa svojim tržišnim udelom. 

WEEE priručnici dostupni su na Lexmark veb lokaciji, na stranici Korisnička podrška>Podrška za uređaje. Pretražite model, a zatim izaberite karticu „Priručnici“. 

Srodne veze

Supplies Hero

Treba da kupite originalni Lexmark potrošni materijal za svoj štampač ili višefunkcionalni uređaj?