Lexmark Cartridge Collection Program

Lexmark program prikupljanja kertridža

Jednostavannačinda vratite svoje kertridže sa tonerom radi ponovne upotrebe i recikliranja.

Kada vratite svoj prazan potrošni materijal preko programa LCCP, pospešujete smanjenje lošeg uticaja na životnu sredinu i promovišete održivost. Svake godine, milioni kilograma materijala odgovorno se recikliraju i vraćaju u ponovnu upotrebu, a to počinje od vas 

Program LCCP kombinuje logistiku visokih performansi i uslugu sa inovativnim alatima koji vam nude proces prikupljanja, reciklaže i ponovne upotrebe koji je moderan, efikasan i idealno prilagođen količinama vaše potrošnje. Pored plaćanja troškova prevoza vaših potrošenih kertridža, Lexmark vam pruža pogodan pristup mreži i interaktivne alate za planiranje preuzimanja, praćenje povraćaja, naručivanje kontejnera za reciklažu i još mnogo toga.

Logotip Programa za prikupljanje kertridža kompanije Lexmark

Green Triangle

Opcije ponovne upotrebe i  reciklaže:

Za pojedince koji troše svega nekoliko Lexmark kertridža godišnje.

Za  kompanije i druge koji troše preko   40 Lexmark kertridža godišnje.

Napomena: Samo originalni Lexmark potrošni materijal ispunjava uslove za ovaj program reciklaže.  Lexmark zadržava pravo da pošiljaocu vrati sve materijale koji ne ispunjavaju ovaj uslov o trošku pošiljaoca i da od njega naplati sve povezane troškove.

Zašto da učestvujete?

  • Odgovorno
  • Održivo
  • Jednostavno i praktično
  • Besplatno

100%

prikupljenih kertridža se ponovo koristi ili reciklira

0%

otpadanadeponijama

Klasifikacija otpada od kertridža

Mi smo sproveli karakterizaciju svih kertridža sa tonerom brenda Lexmark na osnovu procene njihovih štetnih svojstava.  Toner koji se nalazi u Lexmark kertridžima za štampanje ne spada u klasu opasnog otpada po važećim uredbama i izmenama EU.

Kompanija Lexmark je svoje kertridže sa tonerima klasifikovala kao otpad tipa 16 02, tj. kao otpad od električne i elektronske opreme. Kertridž i jeste komponenta štampača koja ne može da radi bez štampača. Takođe, otpad od kertridža sa tonerom može se smatrati otpadom od električne i elektronske opreme (WEEE) od kada je „otvoreni obim“ Uredbe WEEE br. 2012/19/EU stupio na snagu 15. avgusta 2018.

Shodno tome, i sa pozivanjem na važeću nomenklaturu, Lexmark klasifikuje svoje kertridže sa tonerom pod šifrom otpada 16 02 16 („komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15“) u svrhu prekograničnih isporuka otpada i aktivnosti upravljanja otpadom unutar Evropske Unije