Lexmark Equipment Collection Program

Lexmark program prikupljanja opreme (LECP)

Opcije za reciklažu i preradu Lexmark štampača na kraju radnog veka. 

U sklopu naše posvećenosti održivosti, Lexmark nudi odgovoran izbor za odlaganje štampača pri kraju radnog veka.  Kroz program LECP,  Lexmark takođe pruža dodatne opcije za  davanje novog života  vašoj  opremi.

Ovaj  program ne važi za probleme sa Lexmark štampačima u garantnom roku. Kada je reč o zameni ili servisiranju štampača koji je još uvek u garantnom roku, postupite prema uputstvima koje ste dobili uz proizvod. 

Proces usaglašenosti

Lexmark ili njegovi direktni predstavnici finansiraju državni sistemu prikupljanja. Svi proizvodi sa elektronskim sadržajem označeni su u skladu sa WEEE specifikacijama i prate evropski standard EN50419.

Kontakt sa sistemom za reciklažu 

Kupci koji više vole da recikliraju svoju opremu lokalno umesto da koriste Lexmark program vraćanja mogu da stupe u kontakt sa svojim državnim sistemom za reciklažu.