Tehničke specifikacije o bezbednosti materijala

Kompanija Lexmark izdaje Tehničke specifikacije o bezbednosti materijala i Bezbednosne tehničke specifikacije za kertridže za štampače. Za modele štampača koji su odnedavno dostupni, ovi dokumenti su dostupni u formatima za tržišta Severne Amerike, Evropske unije i/ili Australije. Formati za Severnu Ameriku i Evropsku uniju mogu obuhvatati informacije na više jezika.

Broj dela kertridža jeste najneposredniji način dolaska do MSDS/SDS specifikacija. Uopšteno govoreći, broj dela ćete naći na Lexmark kertridžu, a nalazi se ovde: 

tonar-cartrige

Za većinu Lexmark kertridža koji su postali dostupni nakon 2008. godine, postoje tri formata:

  • Format za Severnu Ameriku (NA) – napisan tako da bude usaglašen sa propisima SAD, Kanade i Meksika. Ovi MSDS-ovi će biti dostupni na engleskom, španskom (za Meksiko) i francuskom jeziku (za Kanadu).
  • Evropski format (EU REACH) – napisan tako da bude usaglašen sa propisima REACH u EU i dostupan na engleskom, bugarskom, francuskom, italijanskom, nemačkom, mađarskom, litvanskom, norveškom, španskom, slovačkom i švedskom jeziku. Neki od ovih prevoda su napisani tako da obuhvataju zahteve koji odgovaraju propisima za više zemalja.
  • Australijski format (Aust) – napisan tako da bude usaglašen sa australijskim propisima i dostupan samo na engleskom.

Što se tiče kertridža koji su na tržište izašli pre 2008, postoje mešoviti formati – razvijeni su tako da ispunjavaju OSHA propise u SAD i dostupni su na engleskom jeziku. Dokumenti sa MSDS specifikacijama su u PDF formatu i za njih je neophodan Adobe Acrobat Reader.