Služba za korisničku podršku | Lexmark Srbija

Služba za korisničku podršku

Kao vodeća svetska kompanija u oblasti rešenja za upravljanje štampanjem, Lexmark želi da pomogne svojim klijentima da na najbolji način iskoriste ulaganja u opremu za štampanje. Razumemo kompleksnost potreba vašeg preduzeća, pa je služba za korisničku podršku kompanije Lexmark posvećena isporučivanju brzih rešenja za vaše probleme i prilagođenih programa koji omogućavaju nesmetano i profitabilno odvijanje vašeg poslovanja. Od osnovnih usluga do sveobuhvatne podrške, kompanija Lexmark nudi širok izbor paketa kojima zadovoljava specifične zahteve okruženja u kom štampate i skraćuje skupe prekide u radu vaših uređaja.

Tehnička podrška

Služba za tehničku podršku ostaje posvećena da vam pomaže da brzo i efikasno rešite izazove koje pred vas stavljaju zadaci štampanja.

Garancija

Kompanija Lexmark nudi asortiman standardnih servisa koji štite sve, od pojedinačnih štampača do cele flote uređaja.

Podrška za delove

Originalni rezervni delovi kompanije Lexmark mogu drastično da smanje troškove i servisne pozive i da obezbede optimalne performanse štampača.

Podrška putem mreže servisa

Želja nam je da prepoznamo i organizujemo najefikasniju podršku koju ćemo pružiti svojim partnerima i njihovim klijentima.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark