Pogledajte šta je sve moguće sa uslugama kontrolisanog štampanja kompanije Lexmark

„Prosečno 14% prihoda1.“ Toliko većina globalnih kompanija danas troši na zadatke u vezi sa dokumentima i krajnje neefikasnim praksama štampanja. Osamdeset procenata poslovnog sadržaja je nestrukturirano ili neregulisano, a od toga, skoro pola predstavlja papir2. Kako vama izgledaju usluge kontrolisanog štampanja?

Pređite iz haosa u red

Sa uslugama kontrolisanog štampanja (MPS), možete da steknete preglednost i kontrolu nad svojim čitavim okruženjem dokumenata. To daleko prevazilazi smanjivanje štampanja i korišćenja papira. Kao što se i vaš posao uvek razvija, usluge kontrolisanog štampanja i usluge upravljanja dokumentima nastavljaju da se razvijaju, da bi pomogli organizacijama da se nose sa informacionim izazovima današnjice i sutrašnjice. Iako su ukupne količine štampanja smanjene, raširena upotreba tableta i pametnih telefona je stvorila dodatnu kompleksnost u okruženju za štampanje. IT organizacijama je potrebna strategija za obezbeđivanje pristupa štampanju sa mobilnih uređaja, bez ugrožavanja bezbednosti.

Prema analitičarskoj firmi IDC: „Za poslovne korisnike, mobilno štampanje je zapravo pokazalo povećanje obima štampanja, umesto smanjenja. Pokretač mobilnog štampanje je u tome što se većina poslovnih korisnika sada nalazi u netradicionalnim poslovnim okruženjima. Na primer, neki poslovni korisnici danas nemaju određeni radni prostor, već umesto toga putuju između poslovnica ili mesta u korporativnom kampusu ili rade na daljinu ili na putu.3

Upravljanje štampanjem je očigledno i dalje važno, a dodatno treba da upravljate sve većim količinama informacija i podataka iz mnogo različitih izvora.

To je razlog što usluge kontrolisanog štampanja optimizuju i pojednostavljuju procese i tokove posla, uz upravljanje vašim uređajima za štampanje.

Šta su to usluge kontrolisanog štampanja?

Usluge kontrolisanog štampanja (MPS) su usluge koje obezbeđuju spoljašnji izvođači za optimizaciju i upravljanje infrastrukturom za štampanje i izlazom dokumenata u organizaciji.

Lexmark usluge kontrolisanog štampanja imaju holistički pristup poboljšanju arhitekture štampanja u preduzećima. Mi vam pomažemo usklađujući uređaje sa vašim poslovnim zadatkom i vodeći brigu o njihovom svakodnevnom upravljanju pomoću proaktivne i predskazujuće usluge, kako bismo obezbedili optimalno vreme rada. Kada se uspostavi, upravljano okruženje postaje kanal za objedinjavanje štampanja i digitalnih informacija za pojednostavljene procese i tokove posla. Imaćete korist sa manje uređaja, manje stranica, manje troškova i poboljšanom produktivnošću radnika znanja.

Usluge kontrolisane štampe su blisko povezane sa usluge upravljanja dokumentima (MDS) i termini se ponekad naizmenično koriste. Uobičajeno, „usluge upravljanja dokumentima“ nose šire značenje koje se odnosi i na štampane i elektronske dokumente. Međutim, kako su se usluge kontrolisanog štampanja razvijale tokom godina, to takođe uključuje elektronske informacije i tokove posla. Zbog toga su usluge kontrolisanog štampanja i usluge upravljanja dokumentima tako blisko povezane. 

Pretvorite svoju infrastrukturu za štampanje u platformu za isporuku preciznih informacija

Mi koristimo dokazan pristup u tri koraka za primenu rešenja za kontrolisano štampanje:
1) Optimizacija infrastrukture
2) Proaktivno upravljanje
3) Pojednostavljeni poslovni procesi

Prvi korak je optimizacija izlazne infrastrukture. Naše posebne procene u skladu sa industrijom će brzo sprovesti vašu kompaniju od otkrića do sprovođenja sa postavljanjem pametnih multifunkcijskih proizvoda (MFP) na odgovarajućim mestima, na osnovu radnika i posla koji je pri ruci. Intuitivni procesi koji se pokreću ikonama mogu da se pokrenu direktno sa ekrana osetljivog na dodir na multifunkcijskom uređaju, stvarajući most između neophodne štampane kopije i vaših osnovnih poslovnih procesa.

Kliknite da biste saznali: Pet koraka do efikasnih procena u velikim preduzećima

Sledeći korak je proaktivno upravljanje, koje pruža vidljivost, kontinuitet i kontrolu nad svim vašim uređajima, bilo gde na svetu. Zahvaljujući podacima o korišćenju i analitici, potreba za potrošnim materijalom se otkriva automatski i pokreće se odgovarajući tok posla. Naš sistem obezbeđuje da uređaji budu uključeni i rade kada i tamo gde su potrebni našim klijentima.

Tehnološki zasnovan pristup uslugama kontrolisanog štampanja

Na kraju, mi koristimo analitiku, najbolje prakse i kombinaciju tehnologije upravljanja izlaznim proizvodima, sadržajem i procesima da bismo kreirali automatizovana rešenja za tokove posla koje pojednostavljuju komplikovane procese koji zavise od papira, što dovodi do poboljšanog pristupa informacijama, veće produktivnosti i smanjenja štampanja.

Kliknite da biste saznali: Analitika na delu

Sa Lexmark usluge kontrolisanog štampanja, videćete ogromne operativne uštede unapred, time što ćete imati jedan prikaz sistema koji obuhvata celu vašu organizaciju – širom država i kontinenata. Ovaj pristup pruža čitav novi nivo kontrole nad troškovima podrške i zalihom potrošnog materijala.

Kliknite za prikaz: Forrester TEI studija sa kompanijom Whirlpool

1 Angela Bojd, IDC, potpredsednik grupe, generalni direktor, rešenja za obradu slika/izlazne dokumente & SMB.
2 IDC mogućnosti tokova posla sa dokumentima vertikalno prema industriji, 2012, Angela Bojd, IDC, potpredsednik grupe, generalni direktor, rešenja za obradu slika/izlazne dokumente & SMB
3 IDC ažuriranje mobilnog štampanja, mart 2015, IDC #254620, Arijana Valenti

mps video thumbnail
Usluge kontrolisanog štampanja ne predstavljaju samo alatku za smanjenje troškova, već i strategiju za preobražavanje toka štampanja i digitalnih informacija kroz vaše preduzeće.

Managed Print Services by Lexmark: 95% contract renewal rate

Sa stopom obnavljanja ugovora od 95%, Lexmark usluge kontrolisanog štampanja predstavljaju lidera u planiranju, primeni i podršci za velike grupe uređaja projektovane da rade kao i zaposleni.


Vaša industrija. Vaše usluge kontrolisanog štampanja.

Istražite kako naša rešenja za usluge kontrolisanog štampanja u skladu sa industrijom ispunjavaju potrebe vašeg poslovanja.

Popričajmo

Ako ste spremni da saznate šta rešenja kompanije Lexmark za usluge kontrolisanog štampanja mogu da učine za vas, kontaktirajte nas odmah.

Kompanija Lexmark utire put

PRIČE O USPEHU
Uz hiljade uspešnih angažovanja usluga kontrolisanog štampanja, mi razumemo vaše izazove od poslovanja sa klijentima do internog poslovanja.
UVIDI ANALITIČARA
Usluge kontrolisanog štampanja su više puta priznate kao lider na tržištu od strane firmi Forrester, Gartner, IDC i drugih vrhunskih organizacija za konsalting u industriji
ČLANAK
Strategije „Štampajte manje“ se kreću od revolucije do evolucije, jer organizacije traže nove načine za upravljanje informacijama.