Profesionalne usluge | Lexmark Srbija

Profesionalne usluge

Veliko razumevanje tehnologije i jedinstveno znanje specifično za različite delatnosti, a koje je stečeno razvojem prilagođenih rešenja za hiljade organizacija, pružaju kompaniji Lexmark stručnost kojom može da otkrije skrivene mogućnosti u okruženju u kom štampate i da uvede strategije i procese za usmeravanje protoka informacija u vašem preduzeću.

Profesionalne usluge kompanije Lexmark, konsultantski deo poslovanja naše kompanije, donose stručnost kompanije Lexmark u vašu jedinstvenu situaciju da bismo dizajnirali i pružili praktična rešenja kojima se poboljšava produktivnost i smanjuju troškovi u vašem okruženju u kojem se vrši štampanje. Profesionalne usluge se kreću od konsultacija u vezi sa procenom do dizajniranja sistema i aktivnosti implementacije, a primenjuju se u tri oblika:

Programi otkrivanja

Većina organizacija potcenjuje uticaj koji na njihovo poslovanje mogu da imaju životni ciklus dokumenata i usluge koje se odnose na štampanje. Ovo nema uticaja samo na kapitalna ulaganja i radne troškove, već i produktivnost korisnika i nivoi zadovoljstva mogu veoma da utiču na rezultate rada. Poboljšanje efikasnosti vaše mreže i direktno povezanih štampača, uređaja za kopiranje, slanje telefaksa i skeniranje može direktno da poboljša produktivnost.

Razvoj i integracija rešenja

Mnogi rutinski zadaci štampanja su zreli za automatizaciju, što omogućava vašem osoblju da se posveti važnijim pitanjima. Kompanija Lexmark nudi stručnost kako bi automatizovala procese koji obuhvataju mnogo štampanja u vašoj organizaciji pomoću rešenja za migraciju sa papira u digitalni format kojima se ubrzava deljenje informacija i postižu efikasnost i uštede u celom preduzeću i čine da vaša organizacija postane produktivnija i konkurentnija.

Inženjeri prodaje

Mi, u kompaniji Lexmark, cenimo i trudimo se da shvatimo kompleksnost koju donose rešenja za štampanje i tokove posla. Konsultantski tim tehničke podrške kompanije Lexmark je spreman da se pozabavi smanjenjem količine štampanih dokumenata, bezbednim štampanjem, zaštitom, pojednostavljenjem procesa, aplikacijama i konsolidacijom uređaja. Bićemo sa vama od procene trenutnog stanja do budućeg uvođenja novina kojima ćete ostvariti svoju viziju. Tehnički resursi prodajnog tima kompanije Lexmark sarađivaće sa vama na rešavanju izazova tokom štampanja poslovnih dokumenata i tokova posla i pružiće vam podršku u budućim tehničkim zahtevima da ne bi došlo do zastoja.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark