Rešenja za kancelarije

Rešenja kojima ćete efikasnije voditi kancelariju – da ona ne bi vodila vas.

Upravljanje dokumentima, tokovi posla i štampanje u velikim preduzećima

Postoje mnogi problemi koji mogu da smanje efikasnost rada vaše kancelarije, a rad sa dokumentacijom je na prvom mestu. Aktivnosti kao što su računovodstvo, ljudski resursi i upravljanje troškovima – čak i osnovni kancelarijski zadaci štampanja i skeniranja – brzo mogu da nestanu pod tonama papira.

Rešenja kompanije Lexmark za kancelarije unose energiju u svakodnevnu rutinu. Pomažu vam da uradite više za manje vremena i sa manje resursa.

Rešenja za kancelarije


Rešenje za obradu faktura

Rešenje za obradu faktura kompanije Lexmark omogućava brzo usklađivanje i odobravanje faktura, pravovremenu isplatu naknada i bolje mogućnosti davanja popusta dobavljačima. Ako samo dodirnete ekran e-Task na multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark, jednostavno možete da primate, obradite i usmerite fakture, račune i izvode. Dodatni podaci o fakturama koji se unose prilikom prijema, kao i podaci koji se preuzimaju iz dokumenta, ubrzavaju vreme obrade automatizacijom toka posla i eliminacijom ručnog unosa podataka.

Rešenje za traženje i obuku kadrova

Pomoću rešenja za traženje i obuku kadrova kompanije Lexmark oslobodićete osoblje iz odeljenja za ljudske resurse administracije koja troši puno vremena i bolje ćete organizovati proces zapošljavanja i brže popunjavanje radnih mesta. Ako samo dodirnete ekran e-Task na multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark, elektronski možete da primate, pratite, usmeravate, upravljate i delite sve dokumente koji se odnose na zapošljavanje i uvođenje novih kadrova u posao. Rešenje automatski obaveštava sva odgovarajuća odeljenja o novozaposlenim osobama i omogućava menadžerima odeljenja za zapošljavanje i drugim osobama neposredan pristup najvažnijim informacijama.

Rešenje za obradu troškova

Rešenje za obradu troškova kompanije Lexmark dramatično smanjuje vreme koje je potrebno za slanje, pregled, odobravanje i reviziju putnih i ostalih troškova. Ako samo dodirnete ekran e-Task na multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark, možete da primate potvrde u digitalnom obliku, automatski ih povezujete sa odgovarajućim izveštajima u finansijskom softveru i sakupljate dodatne podatke kojima ćete unaprediti tačnost.

Rešenja za puštanje u štampu

Rešenja za puštanje u štampu kompanije Lexmark vam pruža mogućnost da šaljete svoje dokumente sa računara, tablet računara, pametnog telefona ili veb-portala i da ih odštampate na bilo kom štampaču ili multifunkcijskom uređaju sa funkcijom za puštanje u štampu. Umesto slanja dokumenata na dodeljeni štampač (gde odštampane stranice čekaju dostupne svima dok ih ne pokupite), prijavite se ili provucite identifikacionu karticu i odštampajte dokument prema potrebi iz sistema „cloud“ za štampanje.

Prednosti rešenja za kancelarije su sledeće:

  • Smanjuju se troškovi štampanja i ugljenički otisak.
  • Unapređuju se kontrola pristupa, bezbednost i usklađenost.
  • Obezbeđuje se jedinstven, objedinjen sistem koji omogućava štampanje sa radnih stanica i mobilnih uređaja.