Višeslojna zaštita kompanije Lexmark

Paralelno sa širenjem povezanosti između okruženja u kojima se koristi papir i digitalnih okruženja, pojavljuje se potreba za efikasnim strategijama i moćnim rešenjima za upravljanje rizicima i usklađivanje sa propisima. Kompanija Lexmark može da vam ponudi snažne funkcije višeslojne zaštite i ugrađene opcije koje omogućuju bolje upravljanje i pomažu da se zaštite vaši uređaji, dokumenti, informacije i mrežna infrastruktura.

Bezbedno daljinsko upravljanje

Udaljena vidljivost i kontrola omogućavaju vam efikasnije upravljanje uređajima za štampanje. Štampači i multifunkcijski uređaji kompanije Lexmark sadrže brojne funkcije koje čine da daljinsko upravljanje uređajima bude jednostavno i bezbedno.

Funkcije su sledeće:

Audit Logging (Kontrolisano prijavljivanje), Digitally Signed Firmware Updates (Ažuriranje firmvera sa digitalnim potpisom), Certificate Management (Upravljanje sertifikatima), HTTPS, SNMPv3, IPv6, Secure Password Reset (Bezbedno resetovanje lozinke), Backup Password (Rezervna kopija lozinke)

Bezbedni mrežni interfejsi

Ojačavanje umreženog uređaja je postupak obezbeđivanja mrežnih interfejsa uređaja, tako što se eliminišu nepotrebne funkcije ili funkcije koje se ne koriste i tako što se obezbeđuju podaci koji se nalaze na uređaju. Štampači i multifunkcijski uređaji kompanije Lexmark sadrže različite mehanizme ojačavanja, kao što su:

TCP Connection Filtering (Filtriranje TCP veze), Port Filtering (Filtriranje ulaza), 802.1x Port Authentication (Provera autentičnosti 802.1x ulaza), IPSec, Secure SNTP, Fax/Network Separation (Razdvajanje telefaksa/mreže).

Bezbedan pristup

Kada je reč o bezbednosti mreže, skeniranje i štampanje podataka u mreži često se previđaju. Štampači kompanije Lexmark sadrže standardne funkcije koje povećavaju zaštitu osetljivih podataka i dodeljivanja pristupa korisnicima.

Funkcije su sledeće:

Protected USB Ports (Zaštićeni USB ulazi), LDAP Address Book Lookup (Pretraživanje LDAP adresara), Authenication and Authorisation (Potvrda identiteta i ovlašćenja), Auto-Insertion of Sender’s Email Address (Automatsko ubacivanje adrese pošiljaoca), Building Block (Gradivni blok), Security Templates (Bezbednosni predlošci), Secure LDAP (Bezbedni LDAP), Access Controls (Kontrole pristupa), Login Restrictions (Ograničenja prijave), Operator Panel Lock (Zaključavanje panela rukovaoca), Confidential Print (Poverljivo štampanje), PrintCryption Card (Kartica PrintCryption), Incoming Fax Holding (Zadržavanje dolaznog telefaksa).

Sertifikacija prema zajedničkim kriterijumima

Različiti multifunkcijski proizvodi kompanije Lexmark su ostvarili validaciju kroz međunarodni standard za zajedničke kriterijume za procenu bezbednosti informacione tehnologije (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, ISO/IEC 15408) za sertifikaciju bezbednosti računara.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark