Pametno snimanje dokumenata za bankarstvo

Olakšan proces obrade dokumenata napravljen za banke


black triangle

Bolja, brža usluga sa manje ručnih koraka

Pametno snimanje dokumenata za bankarstvo kompanije Lexmark pomaže bankama da automatizuju i usmere ručne procese i procese koji intenzivno koriste papir da bi se povećala produktivnost zaposlenih i klijentima pružila usluga koju očekuju.

banking-branch-capture

Sledeći nivo snimanja na poslu u celom vašem preduzeću


Pojednostavite obradu poslovanja banke

Zahvaljujući pametnom snimanju dokumenata, bankama je olakšano snimanje i skeniranje na mestu nastanka dokumenata. Posledica toga je da se dokumenti digitalno indeksiraju i prate, a izvučeni podaci i sadržaj se neprimetno prosleđuju administrativnim sistemima u banci.

Greške se automatski otkrivaju od početka procesa i prikazuju bankaru, što omogućava da se razreše izuzeci pre nego što stignu do nivoa klijenta. Ovaj nivo automatizacije pojednostavljuje obradu, omogućava više vremena za ispunjavanje potreba klijenata, a službenici u filijali dobijaju priliku da prodaju druge bankarske proizvode i usluge.

Efikasnost i uštede

Banka želi da pretvori procese koji koriste puno papira, da ogranci imaju manje zaposlenih i da poboljša iskustvo klijenata. Snimanjem dokumenata u ogranku u trenutku kada se prime moći ćete da smanjite ručnu verifikaciju i unos podataka, a redundantnost postaje stvar prošlosti.

U slučaju jednostavnog otvaranja novih naloga, veliki procenat naloga može da se obradi bez ručne intervencije – što omogućava administrativnom osoblju da obrađuje samo izuzetke. Zbog toga ćete brže dovršiti procese, uz manje troškova i ostvariti viši nivo zadovoljstva klijenata.

Povećajte bezbednost i usaglašenost

Teški zadaci u vezi sa poštovanjem promenljivih propisa o usaglašenosti i primenjivanjem standardnih procesa mogu da smanje efikasnosti i dovedu do skupih novčanih kazni. Pametno snimanje dokumenata omogućava da snimite odštampana dokumenta i podatke iz ogranka i uključite poslovna pravila da se odmah potvrdila usaglašenost, što vam omogućava da ispunite nove zakonske zahteve bez dodatnih resursa ili zaposlenih.

Zahvaljujući tome što se sadržaj na papiru brzo prenosi u digitalni oblik, moći ćete takođe da uvedete veću bezbednost, olakšate skladištenje i arhiviranje i uvek imate dokaz koji možete da pružite kada prikazujete usaglašenost.

Zadovoljite svoje jedinstvene potrebe

Razumemo da su vaši zahtevi u vezi sa procesima, sistemima i informacijama jedinstveni za vaše preduzeće, pa kruto, uopšteno rešenje jednostavno nije dovoljno. Zbog toga smo napravili da pametno snimanje dokumenata bude brzo i prilagodljivo. Mogućnosti rešenja mogu da se kreću od skeniranja direktno u vaš sistem zapisa do inteligentne obrade dokumenata.

Kada je reč o izboru šta je dobro za vašu banku, moći ćete da odlučite koji nivo mogućnosti najbolje odgovara našim specifičnom potrebama. Pored toga, raznovrsne opcije integracije obezbeđuju fleksibilnost u vašoj infrastrukturi i omogućavaju vam da bliže povežete i objedinite poslovne procese i sisteme.

VIDEO ZAPIS

Lexmark pametno snimanje dokumenata

[MP4 03:13]

Eliminišite ručne poslovne procese u bakarskim poslovima pomoću pametnog snimanja dokumenata

Povezana rešenja kompanije Lexmark

Upravljanje štampanjem

Smanjite nepotrebno štampanje, zaštitite poverljive bankarske informacije i pružite veću mobilnost.

Srodne veze

Izveštaji analitičara

Izveštaj o uslugama toka posla dokumenata

Izveštaj kompanije IDC MarketScape je proglasio kompaniju Lexmark liderom u uslugama toka posla dokumenata