Rešenja za obrazovne delatnosti | Lexmark Srbija

Rešenja za obrazovne delatnosti

Rešenja za upravljanje dokumentima koja vam daju više vremena za nastavu.

Softverska rešenja koja su razvili stručnjaci za obrazovanje u kompaniji Lexmark pretvoriće vaše multifunkcijske uređaje u platforme sa prilagodljivom produktivnošću. Sve ovo korišćenjem tehnologije jednostavnog dodira.

Rešenja za ispitivanje i ocenjivanje

Pomoću rešenja za ispitivanje i ocenjivanje rešenja kompanije Lexmark nastavnici mogu da štampaju kvalitetne testove na zahtev pomoću multifunkcijskih laserskih štampača kompanije Lexmark. Takođe mogu da skeniraju i automatski ocenjuju popunjene testove. Rezultati testiranja se odmah generišu, što pomaže nastavnicima da prepoznaju nedovoljno naučeno gradivo.

Rešenje za obradu individualnih obrazovnih planova kompanije Lexmark

Umesto da odlažete individualne obrazovne planove u ormane, skenirajte važnu evidenciju o obrazovanju učenika i sačuvajte je u sigurnom skladištu koje omogućava da ovlašćeni korisnici pristupaju informacijama jednim klikom.

Rešenje za pristupačnost kompanije Lexmark

Korišćenje ekrana osetljivih na dodir može da predstavlja izazov za slepe osobe i osobe sa oštećenim vidom, osobe sa oštećenim motornim funkcijama ili osobe u invalidskim kolicima. Rešenje za pristupačnost kompanije Lexmark je veb-softver koji pomaže korisnicima da podese zadatke kopiranja, slanja faksa i skeniranja sa umreženih računara ili ručnih uređaja, kao što su iPhone, iPad ili PDA.

Pošaljite upit o ovim drugim rešenjima kompanije Lexmark za obrazovne delatnosti:

  • Rešenje za optičko prepoznavanje znakova za radne grupe kompanije Lexmark
  • Rešenje za skeniranje sa slanjem u sistem SharePoint™ kompanije Lexmark