Rešenja za zdravstvenu zaštitu | Lexmark Srbija

Rešenja za zdravstvenu zaštitu

Značajan napredak prema digitalnoj zdravstvenoj zaštiti počinje ovde.

health

Rešenja kompanije Lexmark za zdravstvenu zaštitu trenutno povezuju zdravstvene radnike sa informacijama koje su im potrebne za bolju brigu o pacijentima i istovremeno smanjuju troškove i koriste manje količine papirnih dokumenata.

Rešenje za prijem i registraciju pacijenata kompanije Lexmark

Rešenje za izveštaje prilikom prekida rada kompanije Lexmark omogućava vam stalan pristup obrascima i izveštajima o kritičnim pacijentima, čak i ako su vaš IT sistem ili mreža u kvaru. Pošto se klinički dokumenti ažuriraju tokom celog dana, oni se usmeravaju prema štampaču ili multifunkcijskom uređaju kompanije Lexmark i skladište na bezbedan čvrsti disk. Tokom prekida rada jednostavno dodirnite ekran osetljiv na dodir, odaberite fasciklu, a zatim izaberite dokumente koje morate da odštampate.

Rešenje za usmeravanje uputa kompanije Lexmark

Rešenje za usmeravanje uputa kompanije Lexmark omogućava automatizaciju isporuke svih uputa koje su napravili vaši lekari, kao što su recepti, nalazi, terapije i dijete. Bezbednost i efikasnost se unapređuju skeniranjem i usmeravanjem uputa direktno u odgovarajući sistem za upravljanje uputima. Prioritetni uputi jasno se označavaju, a digitalna kopija može automatski da se usmeri u elektronsku zdravstvenu evidenciju.

Rešenja za zdravstvenu evidenciju kompanije Lexmark

Rešenja za zdravstvenu evidenciju kompanije Lexmark pruža efikasan način da osoblje skenira dokumenata u realnom vremenu sa multifunkcijskih štampača kompanije Lexmark. Dokumenti se automatski usmeravaju u tok posla da bi bili pregledani i povezuju sa elektronskom zdravstvenom evidencijom. Za samo nekoliko minuta važni podaci postaju dostupni svim ovlašćenim osobama, što pomaže vašoj zdravstvenoj organizaciji da pruži kvalitetnu, efikasnu i ekonomičnu zdravstvenu zaštitu.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark