Partnerstvo sa kompanijom SAP | Lexmark Srbija

Partnerstvo sa kompanijom SAP

Informacije o sistemu SAP

Portal za papir u SAP® ekosistem

Sistemi kompanije Lexmark za štampanje, skeniranje i isporuku dokumenata poboljšavaju prijem i slanje podataka u sistemu SAP® – čime se povećava vrednost implementacije sistema SAP i pruža značajno poboljšanje troškova vezanih za produktivnost.

Ulaganje u sistem SAP pruža organizacijama platformu za primenjivanje najbolje prakse i vođenje poboljšanja u vezi sa vidljivošću podataka, saradnjom i efikasnošću poslovnih procesa. Tokovi posla u sistemu SAP efikasno smanjuju tokove procesa koji zahtevaju upotrebu papira za interne dokumente u okviru organizacionih procesa. Međutim, čak 40% poslovnih procesa još uvek zavisi od papirnih dokumenata iz spoljnih izvora da bi se završio proces. Sistemi štampanja kompanije Lexmark pružaju tim organizacijama mogućnost da prošire efikasnost i efektnost ekosistema SAP integracijom sistema za preuzimanje dokumenata da bi se smanjila zavisnost od papira.

Sistemi koji se zasnivaju na nagrađivanim multifunkcijskim uređajima kompanije Lexmark, koje pokreće softver Document Distributor kompanije Lexmark, mogu da presretnu podatke sa papirnih dokumenata koji ulaze u poslovni proces, mogu da razmenjuju te podatke sa sistemom SAP i mogu da pokrenu odgovarajuće tokove posla u sistemu SAP. Sistemi kompanije Lexmark služe kao prilagođeni portal za sistem SAP tako što omogućavaju korisnicima da pokreću zadatke toka posla u sistemu SAP kao deo procesa preuzimanja podataka.

Pored toga, sistemi kompanije Lexmark pružaju rešenja za optimizovano štampanje iz sistema SAP, što vam pruža mogućnost da kontrolišete kako se podaci formatiraju za štampanje i bezbednost vezanu za isporuku dokumenata. Ne samo što ta rešenja omogućavaju bolju kontrolu štampanja i upravljanje njime, već pružaju i platformu za eliminisanje značajne količine nepotrebno odštampanih stranica, što doprinosi boljem održavanju životne sredine.

Kompanija Lexmark je više od deset godina globalni tehnološki i softverski partner kompanije SAP. Kompanije SAP i Lexmark su zajedno razvile prvi Unicode štampač, kao i jednostavnije obrasce i mogućnost štampanja bar-kodova. Rešenja kompanija Lexmark i SAP pomažu preduzećima širom sveta da poboljšaju način na koji kreiraju, štampaju i isporučuju dokumente iz sistema SAP.

Početak rada

Kliknite ovde da biste kontaktirali kompaniju Lexmark