Uređaji potvrđeni zajedničkim kriterijumima

Pregled

Zajednički kriterijumi pružaju radni okvir za potvrđivanje bezbednosne funkcionalnosti sistema izvršavanjem skupa rigoroznih i ponovljivih testova. Ovaj radni okvir pruža zemljama učesnicama garancije da testirani proizvodi zadovoljavaju međunarodno dogovorene kriterijume bezbednosnih funkcionalnosti. Lexmark uređaji se potvrđuju u međunarodno odobrenoj nezavisnoj laboratoriji korišćenjem najnovijih smernica. Tokom poslednja dva ciklusa procene Lexmark proizvodi su se potvrđivali korišćenjem profila zaštite IEEE 2600 sa CCRA odobrenjem. Profil zaštite IEEE 2600 je dizajniran da bi definisao bezbednosne pretnje koje se odnose na bezbednosnu funkcionalnost kao na odštampanom materijalu da bi se borio protiv tih pretnji i pruža garantno testiranje za klasu bezbednosnih uređaja koja se odnosi na odštampan materijal. Kada neki proizvod ispuni zahteve definisane u radnom okviru zajedničkih kriterijuma, ako jedna država proceni proizvod, sve ostale države koje su potpisale Ugovor o priznavanju zajedničkih kriterijuma (CCRA) koji sadrži američko Partnerstvo za osiguranje državnih informacija (NIAP) smatraju da proizvod ima važeću procenu. Ovo, u praksi, može da dovede do zajedničkih zahteva za nabavke za vlade koje su deo CCRA.

U nekim slučajevima, kompanija Lexmark može da ima dve procene ili više zasebnih procena koje su navedene sa sličnim brojevima modela.  Ovo je zbog toga što se neki Lexmark uređaji isporučuju sa čvrstim diskom ili imaju druge funkcionalne razlike, što zahteva dodatne bezbednosne ciljeve da bi se potvrdile bezbednosne mogućnosti uređaja. Dodavanje ovih drugih potvrđenih uređaja pruža klijentima kompanije Lexmark više opcija pri izboru odgovarajućeg uređaja koji ispunjava njihove unutrašnje bezbednosne zahteve.

Koristi

 • Potvrda nezavisne institucije garantuje klijentima da bezbednosne mogućnosti štite uređaj kao što tvrdi proizvođač.
 • Uređaji se potvrđuju pomoću Standarda za informacione tehnologije 2600-2008 IEEE: Bezbednost uređaja i sistema za štampanje.
 • Dve različite provere se obavljaju na Lexmark uređajima: jedna na uređajima sa čvrstim diskom i jedna na uređajima bez čvrstog diska.

Aktuelni sertifikati

3. nivo garancije procene (EAL)

2. nivo garancije procene (EAL)

Procenjeni proizvodi

 • Lexmark 6500e sa T650, T652, T654
 • Lexmark C4150
 • Lexmark C6160
 • Lexmark CS510
 • Lexmark CS720
 • Lexmark CS725
 • Lexmark CS820
 • Lexmark CX410
 • Lexmark CX510
 • Lexmark CX725
 • Lexmark CX725h
 • Lexmark CX820
 • Lexmark CX860
 • Lexmark MX410
 • Lexmark MX510
 • Lexmark MX511
 • Lexmark MX511h
 • Lexmark MX610
 • Lexmark MX611
 • Lexmark MX611h
 • Lexmark MX710
 • Lexmark MX710h
 • Lexmark MX711h
 • Lexmark MX810
 • Lexmark MX811
 • Lexmark MX812
 • Lexmark MX910
 • Lexmark MX911
 • Lexmark MX912
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X651
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746
 • Lexmark X748
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC4140
 • Lexmark XC4150
 • Lexmark XC6152
 • Lexmark XC8155
 • Lexmark XC8160