På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Brent Lambert

Brent Lambert

Förste vice VD
Chefsjurist och efterlevnadsansvarig

Brent Lambert är förste vice VD, chefsjurist och efterlevnadsansvarig samt sekreterare för Lexmark International, Inc. Han är ansvarig för företagets världsomfattande juridiska verksamhet samt regelefterlevnad, internrevision, statliga affärer och säkerhet.

Under 2018 och 2019 tjänstgjorde Lambert i en ledningsgrupp som ledde Lexmark under tiden för sökandet efter en ny verkställande direktör. Innan Lambert tillträdde sin roll som chefsjurist i juli 2017 fungerade han som företagets chef för IP-lösningar, där han var ansvarig för att hantera företagets portfölj och strategi för IP-lösningar. Han kom till företaget i 1998.

Dessförinnan arbetade Lambert på en privatpraktiserande advokatbyrå, Moore & Van Allen PLLC i Durham i North Carolina.

Lambert har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Central Florida och en Juris Doctor från Duke University School of Law.