Brock Saladin

Brock Saladin

Förste vice VD
Kommersiell chef (CCO)

Brock Saladin är förste vice VD och kommersiell chef för Lexmark International. Han är ansvarig för att tillgodose behoven hos Lexmarks kunder och partners världen över för produkter, tillbehör, lösningar och tjänster samt skapandet av effektiva marknadsföringsstrategier.

2017 var Saladin VD för en ledningsgrupp som ledde Lexmark under tiden för sökandet efter en ny verkställande direktör.

Innan Saladin antog sin nuvarande position i november 2016 var han vice VD och VD för global kanalförsäljning och marknadsföring för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och Services. Saladin ansvarade även för utveckling av Lexmarks globala strategi för kundkanaler och implementering och genomförande. Innan dess var han vice VD och chef för global förbrukningsförsäljning och marknadsföring.

Saladin började på Lexmark 1996 och har haft en rad olika befattningar inom leveranser, OEM och ekonomi.

Innan Lexmark var Saladin chef för strategisk planering och förvärv för Gardner Denver Inc. och hade olika marknads- och ekonomiroller hos Conoco Inc.

Saladin tog en kandidatexamen i företagsekonomi med fokus på finans på Murray State University och en magisterexamen i företagsekonomi på University of Missouri.