Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Förste vice VD 
Ekonomichef (CFO)

Chuck Butler är överordnad vice VD och finanschef/CFO för Lexmark International. Han är ansvarig för företagets ekonomi, redovisning, moms och utgifter. Han leder också Lexmarks Global Business Services-organisation samt företagsfastigheter och anläggningar.

Innan Butler utnämndes till denna roll 2020 fungerade han som vice VD för ekonomisk planering och analys (FP&A), ansvarig för helhetsplaneringsprocessen och resultanalyser av Lexmarks ekonomiska resultat. Han var tidigare vice VD för den globala försäljningen och arbetade med affärsanalys, provision, prissättning, anbud, försäljningsavtal och planering av efterfrågan.

Till övriga tidigare roller hör den som företagets ekonomichef och Senior Manager för FP&A. Han började arbeta på Lexmark 2004 som senior finansanalytiker.

Före Lexmark hade Butler olika finans- och redovisningspositioner inom tillverkning, verktyg och detaljhandel.

Han har en kandidatexamen i redovisning från University of Kentucky.