Tonya Jackson

Tonya Jackson

Förste vice VD
Chef för produktleverans

Som förste vice VD och chef för produktleveransen för Lexmark International är det Tonya Jackson som ansvarar för utveckling av hårdvara och förbrukning, leveranskedjan, tillverkning och leverans av tjänster.

Jacksons roll utvidgades 2020 till att omfatta utveckling och leverans av tjänster. Från 2016 till 2020 var hon chef för leverantörskedjan, ansvarig för driften av den globala leveranskedjan och de gemensamma servicecentrena för Lexmark.

Jackson har lett Lexmarks globala driften för leveranskedjan sedan 2013. Dessförinnan fungerade hon som vice VD och chef för globala leveransverksamhet, ledande global tillverknings- och teknikverksamhet för Lexmarks skrivartillbehör.

Jackson har varit hos Lexmark sedan starten 1991. Hon har haft olika ledningsroller, inklusive chef för design, teknologitjänster, hållbarhet och teknik. Hon startade sin karriär hos IBM och hade olika befattningar som ingenjör.

Jackson har en kandidatexamen i kemi från Hampton University, en magisterexamen i kemi från Vassar College och en magisterexamen i företagsekonomi från Ohio University.