Vishal Gupta

Vishal Gupta

Förste vice ordförande
Informations- och teknikchef​

Vishal Gupta är vice ordförande samt informations- och teknikchef för Lexmark International. Han leder global informationsteknik, programutveckling, datavetenskap, företagsstrateg och Lexmark Ventures i ett Technology and Ventures-team med ansvar för att skapa synergier – mellan kunder, anställda, produkter och strategi. Hans organisation säkerställer samordning från strategisk synvinkel genom leverans av programvaruerbjudande, med fokus på att utnyttja nya tekniker som molnet, IoT, AI och dataanalys för att ge effektivt kundresultat.

Gupta anställdes av Lexmark som CITO i februari 2021, vilket gav omfattande erfarenhet inom tekniskt ledarskap. Innan han började hos Lexmark, var Gupta global teknikdirektör och överordnad vice VD för produkter och plattformar för Unisys Corporation. Där han ledde ett team på över 1 500 tekniker och var drivande av innovationer genom nya tekniker, inklusive molnet och AI. Gupta har även haft ledande roller inom teknologi med Symantec Corporation, Silent Circle LLC och Cisco Systems.

Gupta har en kandidatexamen i elektro- och elektronikteknik från Birla Institute of Technology and Science i Pilani, Indien, en masterexamen i datateknik från Dartmouth College och en MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania, där han fick ett erkännande som Palmer-stipendiat. Gupta är medlem i Forbes Technology Council, Wall Street Journal CIO-råd och grundande styrelseledamot i WashingtonExec CTO-råd. Han är ofta talare på konferenser inom teknik.