Banner-SMFP-Subpage-Usability
EaseofUse

ANVÄNDARVÄNLIGHET
Användbarhet i design

Komplicerade verktyg leder till frustration, förlorad tid och högre kostnader. Därför har Lexmarks smarta MFP-ekosystem utformats med inbyggd användarvänlighet.

Det börjar med användbarheten av e-Task-gränssnitt i Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare. Navigeringen som är ikon- och textbaserad är intuitiv och leder dig genom varje steg i processen. Ett enhetligt användargränssnitt i alla Lexmarks enheter säkerställer att användarna alltid vet hur de ska göra. Dessutom finns hjälpmedel invävda i designen på alla våra smarta flerfunktionsskrivare.

Men användarvänligheten finns även i hela systemet på mindre synliga sätt. Med öppen standard och enkel integrering kan smarta MFP-appar och -kontakter flytta information till och från papper, elektronisk lagring eller företagsprogram för att slutföra många processer utan att några manuella steg krävs.

Och du kan enkelt konfigurera användargränssnittet, appar och arbetsflöden i Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare så att de passar dina specifika behov i företaget, på avdelningen, i processen eller i programmet.

Enkelt att skriva ut när du är på språng

Mobilutskrift inom det smarta MFP-ekosystemet innebär att du kan skriva ut från enheter via iOS, Android eller Google Cloud, precis som du gör från datorn. Du behöver inte bekymra dig över ännu ett användargränssnitt som du ska lära dig eller ödsla tid med tillfälliga utskriftslösningar, som att skicka dokumenten till din dator.


Effektiviserad test: Det är grundläggande

Rolaetta Alford, rektor på lågstadieskolan Carmody Hills Elementary i Upper Marlboro i Maryland, USA, minns hur lätt hennes lärarpersonal anpassade sig till smarta flerfunktionsskrivare. Lärarna på skolan har nu möjlighet att förbereda prov när de är ”på språng”, skriva ut redan utformade prov på vanligt papper, administrera provet, skanna genomförda prov på samma flerfunktionsskrivare och direkt granska testresultaten. Alford säger: ”Det tog bara en kvart för lärarna att förstå hur de skulle använda skrivaren.”

princegeorgescopublicschool-logo