Banner-SMFP-Subpage-Security
Security

SÄKERHET
Skydda ekosystemet

Datasäkerheten i ditt företag är en komplex fråga, något som skapas utifrån en noga utvald kombination av effektiva regler, användarutbildning och tekniker som ger stöd åt dina mål. Om det blir fel sätts företagets resultat och rykte på spel.

Lexmarks smarta MFP-ekosystem hjälper till att förstärka viktiga säkerhetsområden inom företaget, från användarautentisering till skydd av data som överförs och det interna nätverket.

Säker fjärrhantering: Begränsad enhetshantering till auktoriserad personal och skyddade enhetsinställningar genom en kombination av rigoröst kontrollerad enhetsåtkomst, granskningsloggning, digitalt signerade uppgraderingar av fast programvara, certifikathantering, HTTPS, SNMPv3 och säker återställning av lösenord.

Säkra nätverksgränssnitt: Dra fördel av inbäddade funktioner som försvårar obehörig åtkomst i Lexmarks flerfunktionsskrivare, som exempelvis IP och portfiltrering, 802.1x-stöd, IPSec, säker NTP och gränsdragning mellan nätverk och fax.

Säker åtkomst: Bekräfta användaridentiteten genom Active Directory-integrering, inloggning i nätverk eller med bricka och autentisering med två token, därefter fördefinierade kontroller för användaråtkomst.

Säkra data: Skydda data som inte används med krypterade hårddiskar. Radera minne och hårddiskar när som helst. Och om så krävs enligt er interna policy kan enheten enkelt tas bort efter arbetsdagen och förvaras på en säker plats.

Lösningar: Förbättra säkerheten i din arbetsmiljö med lösningar som Print Release, Automatic Certificate Enrollment (ACE), säkra pausade utskriftsjobb och Smart Card-autentisering. Det har stöd i funktionen Secure Content Monitor, vilket kan spåra alla dokument som skrivs ut, kopieras, skannas eller faxas via en utdataenhet.

Säkerhetsstandarder: Lexmark bevakar sin sakkunskap inom säkerhet med strikta certifieringar från statliga myndigheter som t.ex. krav enligt Common Criteria, National Information Assurance Partnership (NIAP) och FIPS 140-2.

Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare förlitar sig inte på ytterligare programvara från tredje part som kan medföra onödig komplexitet och ökade säkerhetsrisker. Flerfunktionsskrivare är inte bara smarta, de är även diskreta.


Vi valde Lexmark eftersom vi anser att de är marknadsledande inom utskriftshantering med CAC [Smart Card]-aktiverad utskrift.

Fred McKinnon
G6 System Integration
U.S. Army Training and Doctrine Command Headquarters (TRADOC) Fort Eustis, Va.