Accuread Automate

Klassificera och dirigera dokument utan server

Många företag kämpar med att samla in utskriven information för att enkelt kunna hämta den vid behov. Det handlar om de manuella åtgärder som krävs före och efter skanning, en mängd olika dokumenttyper, problem som uppstår i samband med personalutbildning och begränsad nätverksbandbredd på avlägsna platser.

Med appen AccuRead Automate kan Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare hämta, automatiskt klassificera och dirigera dokument, samtidigt som den packar upp viktig information om filnamn och indexering.  Resultatet är en enklare och smidigare insamlingsprocess för användare som kräver endast kort utbildning. Dessutom är det endast sådan teknik som används i Lexmarks flerfunktionsenheter, vilket innebär att du slipper kostnaderna och hanteringen av ytterligare en server samt att all aktivitet sker inom ditt nätverk och bakom din brandvägg.

Fördelar med AccuRead Automate

  • Utför affärsprocesser snabbt genom att hämta data från dokument till databaser och system
  • Sänkta bearbetningskostnader genom färre antal manuella åtgärder och överflödiga felkontroller
  • Lägre investeringskostnad och minskade administrativa krav med teknik utan server som ingår i flerfunktionsenheten
  • Eliminerar fel i samband med manuell datainmatning genom att automatiskt extrahera indexeringsdata
  • Underlättar efterlevnad och förbättrar kundservice med hjälp av snabbare informationshämtning
  • Förenklar insamlingsprocessen genom att eliminera manuella inställningar för varje typ av dokument
Lexmark-appen AccuRead Automate
BROSCHYR OM
Aktivera Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare så att den kan hämta, automatiskt klassificera och dirigera dokument, samtidigt som den packar upp viktig information om filnamn och indexering.