Utskriftshantering

Avbrutna dokument som ligger kvar: Skamfläck eller tillfälle?

Det går inte att blunda för: Utskrivna dokument som ligger kvar i utdataenheten utgör en säkerhetsrisk och är slöseri med pengar. Konfidentiella dokument som blir kvar på kontorets utskriftsplatser och vid kopieringsmaskiner kan enkelt försvinna eller hamna i fel händer.

Undersökningar visar att organisationer lägger ut alltifrån 1 % till 6 %[1] av sin årliga intäkten på kopiering och utskrift. Även om din organisation ligger inom det lägre intervallet är det en betydande summa pengar.

Lexmark utskriftshantering förbättrar effektiviteten av din utskriftsmiljö genom att hjälpa till att minska mängden onödiga utskrifter. Den här lösningen ger säker åtkomstkontroll och tillförlitlig användningsrapportering, samtidigt som den ger ökad flexibilitet och produktivitet för användarna.

Säker och praktisk utskriftsversion

Med Lexmark utskriftshantering kan användare skicka utskriftsjobb från vilken plats som helst, t.ex. från datorn, surfplattan eller en smartphone, och sedan skriva ut dem när de är klara. Detta innebär att konfidentiell information hela tiden är skyddad och att utskriftsjobben inte samlas på hög vid kontorsskrivarna.

Alla dokument ligger i utskriftskön tills ägaren släpper dem. Kön kan hanteras på plats eller via molntjänst för ytterligare funktioner och fördelar.

Dokument släpps på valfri aktiverad enhet, oavsett om den finns i samma rum, i en annan byggnad eller i ett annat land. Användare släpper sina dokument genom att endast dra sitt ID-kort eller ange sina användaruppgifter vid enheten och sedan välja dokument för utskrift.

Kraftfull dokumentredovisning

Lexmarks utskriftshantering tillhandahåller den information som företag behöver för att uppnå en mer effektiv hantering av utskrifts- och bildhanteringsinfrastruktur. Med kraftfulla spårnings- och redovisningsverktyg kan du övervaka alla utskrifts-, kopierings- och skanningtransaktioner från varje användare på varje enhet i din utskriftsmiljö. Denna robusta datainsamling kombinerat med ett flertal rapporteringsalternativ ger den insyn som krävs för att aktivt hantera dina nätverksutskrifter och din bildhanteringsmiljö. Om du exempelvis vill undvika resursslöseri och uppmuntra ansvarsfull användning kan du med Lexmark utskriftshantering implementera utskriftskvoter för enskilda användare eller användargrupper, samt även begränsa åtkomst till vissa funktioner som kopiering, skanning eller faxutskrift.

[1] Uppskattning från Gartner Group: 1-3%. Uppskattning från InfoTrends: 3-6%.

Fördelar med utskriftshantering

  • Minskar utskriftskostnaderna och koldioxidavtrycket
  • Ökar flexibiliteten för användare som är internt eller externt mobila
  • Stärker åtkomstkontrollerna, säkerheten och regelefterlevnaden
  • Visar redundans, vilket förbättrar enheternas tillgänglighet
  • Tillhandahåller stöd för blandad utrustning
  • Enkelt att skalanpassa med hantering på plats, via säker molntjänst eller hybridimplementering